Riigitee nr 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee Ardu-Võõbu teelõigu km 52,7-64,2 ehitus

Projekti info

Kontaktisik Priit Paabo +372 503 2728
Tellija Maanteeamet
Hankelepingu tähtaeg
  • 01/2018 - 09/2020

Ehitustööde käigus rajati 11,5 km pikkune 2+2 sõidurajaga põhitee ja seda kogu pikkuses uuel trassil. Ehitati kaks silda, kolm viadukti ja üks ökodukt. Paigaldati uued liikluskorraldusvahendid, sh elektroonilised liiklusmärgid ja infotablood ning kaks ulukite teeületusest juhte teavitavat radarite ja märkide süsteemi. Samuti rajati tänavavalgustust ning kaks puhkeala koos mänguväljakute ja tualettidega.