Postitee katte säilitusremont

Tee 18115 Vooreküla – Puskaru km 0,053-6,748 säilitusremondi käigus taastati sõidutee kate pikkuses 6,695 km. Paigaldati bituumenstabiliseerimise (BS32) kiht ja tehti sõidutee pindamine (1x+1,5x), mahus 46 731 m2.

Tee 18240 Puskaru-Väimela km 0,027-8,033 säilitusremondi käigus taastati sõidutee kate pikkuses 8,006 km. Paigaldati bituumenstabiliseerimise (BS32) kiht ja tehti sõidutee pindamine, sh bussipeatuste laiendused  (1x+1,5x) mahus 55 985 m2.

Projekti info

Kontaktisik Tarvi Kliimask
Tellija Maanteamet
Hankelepingu tähtaeg
  • 11/2016 - 08/2017