Halliste tee silla remont

Remonditakse olemasolev RMK sild üle Halliste jõe Soomaa rahvuspargi külje all. Ehitatakse olemasolevate talade peale uus kaldekolmnurk ning rajatakse uued tagaseinad, tiivad ja pealesõiduplaadid. Tugevduse saavad ka vaiad uue betoonisärgi ja alalise tsingitud terasraketise näol, mis jäävad uusi betoonsärke kaitsma jää mineku eest. Kogu jääv kandekonstruktsioon puhastatakse ja kaetakse torkreetbetooniga. Vanad amortiseerunud tugiosad vahetatakse. Silla kogupikkus 45m.

Projekti info

Kontaktisik Peter Kaine +372 527 4816
Tellija Riigimetsa Majandamise Keskus
Hankelepingu tähtaeg
  • 06/2023 - 09/2023
Aadress Veesilma, Tipu, 71211 Viljandi maakond, Estonia