Emajõe vasakkalda promenaadi ehitus

Ehitustööde käigus luuakse kaldapealsele uus nõuetekohane kõnni- ja jalgrattatee lõik koos kaldteeühendusega Kaarsillale, mis võimaldab kergliiklejail sujuvalt kulgeda piki Emajõe vasakkallast. Jõekaldale tulevad vaateterrassid, mis langevad jõe suunas istekõrguste astmestikena. Tööde hulka kuulub ka täiendavate tehnovõrkude ja uue valgustuse rajamine.

Projekti info

Kontaktisik Kristjan Mänd +372 5354 0454
Tellija Tartu Linnavalitsus
Hankelepingu tähtaeg
  • 03/2023 - 11/2023
Aadress Narva mnt 2, 51013 Tartu, Estonia