Eesti Vabariigi kagupiiri maismaaosa taristu projekteerimine ja ehitustööd Lõik 1-3

Meie ülesandeks  oli sellise esimese ainulaadse projekti juures teostada Eesti Vabariigi kagupiiri maismaaosa taristu projekteerimis- ja ehitustööd. Koostööpartner oli Merko Ehitus Eesti. Lepingu alusel ehitasime kagupiiri maismaaosa piiritaristu kolmikpunktist Vanigõjärveni. Ehitustööde raames koostasime piirilõikude taristu osas varasemalt tehtud põhiprojektist tööprojekti, viisime läbi täiendavad geoloogilised uuringud ja rajasime patrulltee, viivitusaia, elektrivarustuse, mikrotorustiku ja juurdepääsuteed. Projekti mahus tuli rajada 24 km patrullteid, millest 3,9 km on pontoonidel ja lisaks 6,8 km juurdepääsuteid.

Saime töö valmis pea aasta enne tähtaega.

Projekti info

Tellija Politsei- ja Piirivalveamet
Hankelepingu tähtaeg
  • 05/2020 - 06/2022