Maanteamet ja GRK Infra AS koos GRK Infra Oy-ga sõlmisid Võõbu-Mäo neljarealise lõigu ehituseks lepingu maksumusega umbes 50 miljonit eurot

GRK Infra AS ja GRK Infra Oy allkirjastasid lepingu Tallinn-Tartu maantee Võõbu-Mäo uue teelõigu ehituseks, tööde teostamisel on juhtivpartneriks GRK Infra AS. Lepingu maksumuseks on umbes 50 M€ ja teelõigu ehituse kestuseks on 30 kuud, tööd peavad olema lõpetatud 2022 aasta lõpuks. Tööde alguseks objektil on planeeritud juuli 2020, hetkel on alustatud ettevalmistustöödega.

Uus tee rajatakse Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee km 68-85, seega 18 km ulatuses. Tööde käigus rajatakse uut muldkeha, teostatakse mass-stabiliseerimist, rajatakse tee läbi lubjakivilademe, mille käigus purustatakse 250 000 m3 lubjakivi, rajatakse killustikaluseid ning teostatakse asfalteerimistöid. Trassile ehitatakse ökodukt, 3 uut silda ning 2 uut viadukti.