Kontsern

Infrastruktuuriehituse teerajaja

Soomes, Rootsis ja Eestis tegutsev GRK on Soome ehitusala kontsern. Meil töötab ligi 900 professionaali ja käive oli 2020. aastal oli ligi 390 miljoni euro. Meie klientideks on riigihaldus, omavalitsused ja linnad ning erasektor. Teeme lisaks veel mitmetes projektides koostööd teiste infrastruktuuriala ettevõtetega.

GRK kontserni tuumoskuste hulka kuuluvad nõudlike infrastruktuuriprojektide teostamine, suurte hangete projektijuhtimine ning laiaulatuslik raudtee-ehituse oskusteave. Trassi-, eri-, keskkonna- ja tööstusehitamist hõlmavas infrastruktuuriehituses pakume kõiki vajalikke teenuseid projekteerimisest ehitamiseni ja korrashoiuni.

Keerukatest infrastruktuurihangetest on kogunenud rohkesti kogemusi ja meil on selge visioon sellest, kuidas projekte tasub teostada. Teeme hanked oma klientide jaoks muretuteks. Tänu sirgjoonelisele ja kärmele tegevusviisile suudame reageerida kiiresti ja tegema seda, mida lubame. Mida nõudlikum projekt, seda paremini see meile sobib.

Meie väärtused on:

Me ei karda.
Me ei pelga tööd, väljakutseid või otsusetegemist. Läheme pea ees tundmatule vastu, sest teame, et oleme suurepärased selles, mida teeme. Mida nõudlikum objekt meie kliendil on, seda paremini see meile sobib.

Me ei kõhkle.
Meie edu saladus on sirgjoonelisus – nii tegudes kui jutus. Oleme suur kontsern, kuid tegutseme sama kärmelt ja tulemuslikult kui siis, kui olime veel väike tegutseja. Meie klientide jaoks on see näha kiire reageerimise ja tööde edenemisena.

Me ei käi lihtsalt tööl.
Töö on meile rohkem kui töö. Ettevõtlusvaim elab meis vägevana: meil antakse vabadust ja vastutust nii palju kui õlad kannavad. Ka kollanokkadele. Oleme uhked oma töö üle ja saame selles pidevalt paremaks. Meie kliendile on see suhtumine näha muretumate töövõttudena ja meie töötajatele tugeva kambavaimuna.