Kontaktisikud

Risto Takkinen

VD

VD

070 525 26 72

Anna Andersson

Bolagsekonom

Bolagsekonom

070 850 07 08

Johan Nyström

Kalkylingenjör

Kalkylingenjör

070 530 01 63

Peter Eriksson

Entreprenadingenjör

Entreprenadingenjör

070 546 69 68

Miika Haataja

Arbetsledare

Arbetsledare

072 534 48 99

Pär Töyrä

Arbetsledare

Arbetsledare

072 246 22 89

Per Olofsson

Arbetschef

Arbetschef

070 530 07 13

Ruben Tåg

Praktikant

Praktikant

076 133 89 28

Mattias Klasson

Arbetsledare

Arbetsledare

073 082 95 99

Bertil Kankanranta

Arbetsledare

Arbetsledare

073 091 59 03

Jan Öberg

Platschef

Platschef

072 241 18 99

Viktor Halin

Platschef

Platschef

072 230 44 23

Isto Ahlqvist

Projektchef

Projektchef

072 230 51 40

Magnus Ahlskog

Platschef

Platschef

076 136 16 82