GRK võitis Transpordiameti hanke maksumusega ligikaudu 12 miljonit eurot. 

GRK on valitud suure ja olulise  taristuprojekti peatöövõtjaks, mille käigus uuendatakse Tallinn-Pärnu maanteel  Kanama kahetasandiline liiklussõlm koos peale- ja mahasõidu rampide ja kogujateedega.  Projekti maksumus on ligikaudu 12 miljonit eurot.  

GRK allkirjastas lepingu Transpordiametiga kolmapäeval  10.04.2024. Ehitustööd Kanama liiklussõlmes algavad 2024. aasta kevad-suvel  ja lõpevad 2025. aasta sügisel. 

Ehitamise käigus demonteeritakse täielikult olemasolev Kanama viadukt ja rajatakse selle asemel kaasaegsetele nõuetele vastav täiesti uus rajatis. Ehituse järgselt paraneb nii liiklusohutus kui ka liiklussõlme läbilaskvusvõime.  

Eesti tütarfirma GRK Eesti ASi tegevjuhi Tiit Robeni sõnul saab Kanama liiklussõlme ehitus Tallinna lähedal olema üks olulisemaid ehitusobjekte GRK jaoks. Insenertehniliselt on keerukaim osa ehitusest ligi 70 meetrise sildega viadukti betoonkonstrukstioon. Kuna tegemist on väga tiheda liiklusega alaga, siis suurimaks väljakutseks saab olema ehitusaegse ajutise liikluse sujuv ringikorraldamine. Palume siinkohal kõikidelt liiklejatelt  mõistvat suhtumist.

Transpordiameti kommentaar

„Tegemist on Transpordiameti jaoks väga olulise objektiga. Praegune viadukt on juba aastakümneid vana ning amortiseerunud, mistõttu ei ole see enam ohutu ega vasta kaasaegsetele nõuetele. Vana objekti lammutamine ja uue rajamine parandab liiklusohutust ja liiklussõlme läbilaskevõimet,“ ütles Transpordiameti teehoiuteenistuse põhja osakonna juhataja Viktor Kisseljov.