GRK teenis Eestis lepingu Rail Baltica suurprojektis maksumusega ligikaudu 30 miljonit eurot

Rail Baltic Estonia valis riigihanke tulemusel GRK teostama suuremahulisi ümberehitustöid Tallinna Ülemiste terminali alal ja selle lähiümbruses. Ehitustöid tehakse tulevase Rail Baltica raudtee ja reisiterminali tarbeks. Projekti maksumus on ligikaudu 27 miljonit eurot ilma käibemaksuta. Ehitustööd algavad 2023. aasta kevadel ja lõpevad 2026. aasta sügisel.

Rail Baltic Estonia OÜ allkirjastas ühispakkujatega GRK Eesti AS ja GRK Suomi Oy lepingu 29.03.2023. Projekti eesmärk on Ülemiste praeguse raudteetaristu ümberehitamine.

Projekti käigus lammutab GRK rohkem kui 16 km olemasolevaid raudteeliine. Uusi raudteeliine ehitatakse üle 8 km. Projekt hõlmab ka muude raudteesüsteemide ja tehnovõrkude, sh kontaktvõrgu, signalisatsiooni, veevarustuse ja kanalisatsiooni, väljaehitamist ning Kantsi jalakäijate viaduktiga seotud töid.

„Tegutseme Eestis kõigis taristuehituse valdkondades, kuid raudteetööd on praegu meie kasvu keskmes. Oleme juba eelmisel aastal panustanud Rail Baltica projekti Urge ökodukti rajamise näol ning oleme täna teostamas ehitustöid Kehtna-Põlma maanteeviadukti rajamisel. Ülemiste terminali raudteeprojekti saab Eesti transpordivõrgu ja Rail Baltica vaates nimetada väga oluliseks ning saame olla uhked, et esimesed meetrid rööbastest Rail Balticu trassil paigaldab GRK. Eeldame kvaliteetsele lõpptulemusele suunatud ladusat koostööd kõikide projekti puudutavate osapooletega, sh tellija, Eesti Raudtee AS-i, Tallinna linna ja teistega,“ selgitas GRK Eesti AS tegevjuht Priit Paabo.

Eestist Poola kiiresti mööda raudteed

Rail Baltica on taristuprojekt, mille käigus ehitatakse EL-i toel raudteeühendus Tallinnast läbi Balti riikide Poolani. Praeguse kava kohaselt ehitatakse Rail Baltica liin kogu pikkuses üleeuroopalise rööpmelaiusega 1435 mm.

“Rail Balticu ehitus on selle sajandi suurim taristuprojekt, mille ehitamiseks vajame kompetentseid ja suutlikke tegijaid. GRK pikaajaline kogemus ja senine tööde kvaliteet annavad kindluse, et suurem osa töödest ellu viidud juba järgmise aasta jooksul ning täiesti lõpetatud 2026. aastaks,“ ütles Rail Baltic Estonia OÜ juhatuse esimees Anvar Salomets.

GRK vastutab Eestis ka teise suure raudteeprojekti eest

Eesti riik teeb suuremahulisi investeeringuid raudteetranspordi arendamiseks. Lisaks Rail Baltica raudteeliini ehitamisele moderniseeritakse ka olemasolevat raudteevõrku.  Eesti eesmärk on 2028. aasta lõpuks suurem osa raudteedest elektrifitseerida. Raudteede elektrifitseerimine on osa Eesti rohepöördest, võimaldades asendada diiselrongid keskkonnasäästlikumate sõiduvahenditega.   2022. aasta veebruaris sõlmisid Eesti Raudtee AS ning GRK Eesti AS ja GRK Suomi Oy töövõtulepingu Aegviidu-Tapa-Tartu raudteelõigu elektrifitseerimiseks. Projekti kogumaksumus on ligi 80 miljonit eurot ilma käibemaksuta. Tegemist on esimese olulise sammuga Eesti raudteede elektriga varustamisel.

Pilt: Rail Baltic, https://www.railbaltica.org/about-rail-baltica/tehnical-parametrs/