GRK sõlmis lepingu Aegviidu ̶ Tapa ̶ Tartu suunalise raudtee kontaktvõrgu ja veoalajaamade projekteerimiseks, ehitamiseks ning hooldamiseks

AS Eesti Raudtee ning GRK Eesti AS ja GRK Suomi OY sõlmisid töövõtulepingu Aegviidu-Tapa-Tartu raudteelõigu elektrifitseerimiseks. Projekti kogumaksumus on ligi 80 miljonit eurot ilma käibemaksuta. Tegemist on esimese olulise sammuga Eesti raudteede elektriga varustamisel.

«Huvi hanke vastu oli suur, kuna hanke maht ehitada ca 180 kilomeetrit uut kontaktvõrku ja kolm uut veoalajaama on Euroopa mastaabis arvestatava suurusega projekt,» kommenteeris AS Eesti Raudtee elektrivõrkude ameti juhataja Andrus Alas.

Tegemist oli viimaste aastakümnete kõige mahukama hankega Eesti raudteedel. Raudteede elektrifitseerimine on osa rohepöördest, võimaldades asendada diiselrongid keskkonnasäästlikumate elektrirongidega. Eesti eesmärk on elektrifitseerida 2028. aasta lõpuks suurem osa riigi raudteedest.

Töödega alustatakse koheselt 2023. aasta veebruaris ning tööd peavad olema täielikult valmis 2024. aasta lõpuks. Aegviidu-Tapa-Tartu vahelisel raudteelõigul käib aktiivne rongiliiklus, kuid elektrifitseerimise tööd ei põhjusta rongiliikluses märkimisväärseid katkestusi.

«Oleme ehitanud Eesti suurimaid taristuprojekte, aga see leping on meie suurim töövõtt Eestis. GRK omab tööde teostamiseks vajalikke erioskusi, -teadmisi ja -seadmeid, samuti teostab GRK Soomes raudteedel hooldustöid. Meil on hea meel olla töövõtjaks Eesti raudteevõrgu kaasajastamisel,» kommenteeris GRK Eesti AS tegevjuht Priit Paabo.

Lisaks elektriraudtee projekteerimisele ja ehitamisele vastutab GRK ka selle hooldamise eest

Lepingu eripära on see, et lisaks ehitustöödele tuleb töövõtjal tööde lõpetamise järgselt uut kontaktvõrku järgneva viie aasta vältel ka hooldada. Eestis ei ole raudteevõrgu hooldust varem väljast nimetamisväärselt sisse ostetud.

Enamus Soome reisijateveost leiab aset elektri jõul ja kuna oleme Soomes pakkumas nii ehitustöid kui hooldusteenuseid, oleme saanud rajatava süsteemi osas palju kogemusi. Oleme Soomes vastutanud raudteede hoolduse eest nii Helsingi piirkonnas kui ka Edela-Soomes ja Tampere piirkonnas. GRK tagab, et raudteevõrk oleks pidevalt liikluskõlblik, hooldustööd hõlmavad mh ööpäevaringset valvet, kontrolle, regulaarseid hooldusi ja rikete kõrvaldamist”, tutvustas projekti GRK Suomi Oy arendusjuht Tero Palosaari.

Huvi hanke vastu oli suur, kuna hanke maht ehitada ca 180 kilomeetrit uut kontaktvõrku ja kolm uut veoalajaama on Euroopa mastaabis arvestatava suurusega projekt.