GRK kontsern ühtlustab oma ettevõttekultuuri ning taotleb kasvu raudtee-ehituses ja keskkonnaäritegevuses

Infrastruktuuriehituse tegevuskeskkond on muutumises. Nende muutuste mõistmine, ennetamine ning tõhus reageerimine on võtmepositsioonil tasuvat ja pikaaegset äritegevust arendades. Lisaks tehnoloogilisele muutusele ja uutele hankevormidele mängivad olulist rolli tuleviku tegevuse planeerimisel nõudluse-pakkumise vahekorra kõikumine ning kliimamuutus ja linnastumine.

GRK kontsern tegutseb Soomes, Rootsis ja Eestis. Eesti turule prognoositakse kasvu ja huvitavate projektide tulekut lähitulevikus. Rootsis on infrastruktuuriehitamise maht elanike arvu suhtes kahekordne võrreldes Soomega. Rootsi riigi investeerimiskava on ühtlasi koostatud pikemaks perioodiks ja tulevik on sedasi kergemini prognoositav. Soome infrastruktuuriehitamise tuleviku ennustamine suuremaks väljakutseks.

Viimastel aastatel on lisaks tugevale orgaanilisele kasvule GRK kasvanud ka erinevate ettevõtte ümberkorralduste kaudu. ”Meie positsioon Soome suurimate infrastruktuuri valdkonna ehitajate seas on kinnistunud. Otsime aktiivselt uusi äritegevuse võimalusi ning kasutame ära kontsernikoostööd varasemast veelgi ulatuslikumalt. Ka jaanuaris toimunud emaettevõtte nimemuutus GRK Infra Oy-ks oli samm kontserni ühtsuse tugevdamise suunas”, räägib tegevjuht Teemu Lantto.

Tõhusa infrastruktuuriehituse teenäitaja

Kontserni aastateks 2019-2023 tegevuse kavandamise sihiks on jätkata tasuvat kasvamist, mida taotletakse professionaalse personali saadavaloleku, teenusepakkumise laiaulatuslikkuse ning kontserni ühtsuse tagamisega. Arendatavateks äritegevuse valdkondadeks on raudtee- ja eriehitamine, uued teeninduskontseptsioonid ning infrastruktuuriehitamist toetav ringlusmajandus- ja keskkonnaäritegevus.

Emaettevõtte GRK Infra Oy ettevõttekultuur on välja kujunenud aastate jooksul. Eesmärgiks on viia nimetatud GRK ettevõttekultuur ning ühised eesmärgid ja neid toetav väärtusbaas kõigi kontsernis tegutsevate ettevõteteni. GRK väärtused on: Me ei karda. Me ei venita. Me ei käi lihtsalt tööl. Väärtused moodustavad lisaks ühtsele ettevõttekultuurile olulise aluse tegevuse planeerimisele.

Kontserni ühine tahe on kõige julgemate ja kõige paremini töötavate lahenduste leidmine. Aktiivselt lahendusi otsides kasvatab GRK endast teenäitaja. Need peavad olema toimivad ja efektiivsed nii kliendi kui kontserni jaoks ja nende leidmine nõuab lisaks ühistele väärtustele ja suhtumisele ka kõrget professionaalsust.

Professionaalse personali hindamine kasvu võtmeteguriks

Kriitilised edutegurid eesmärkide saavutamisel on professionaalse personali kasvatamine ja enesega sidumine, professionaalsuse pidev arendamine, kontsernikoostöö laabumine ning tehnoloogilise arengu tipus liikumine. Eesmärgiks on tuleviku konkurentsivõime ja tasuvuse kasvu kindlustamine ning uute äritegevuse võimaluste kaardistamine.

”Personali sidumine ning selle pühendumine meie ühistele eesmärkidele on nende saavutamise seisukohalt kõige tähtsam. Tulevikusihid, tahtmine ja väärtused muudetakse argipäeva tegemiste osaks ja me kõik GRK kontsernis töötame nende kohaselt”, nendib tegevjuht Teemu Lantto. 

Lisateavet:

Tegevjuht Teemu Lantto, tel. 040 772 7271, teemu.lantto@grk.fi