GRK kontsern muudab organisatsiooni struktuuri ja loob riigipõhised ettevõtted – Eesti tütarettevõtte nimeks saab GRK Eesti AS

GRK kontsern tegutseb Eestis, Soomes ja Rootsis. GRK uuendab organisatsiooni ja tegevusmudelit kõikides riikides. Uuendamise käigus ettevõtete nimed ühtlustatakse. Eestis jõustus nimemuudatus 20.10.2022 ning GRK Infra AS on nüüdsest GRK Eesti AS.

GRK kontsern jätkab strateegiale vastavat sihipärast uuenemist. Üks eesmärk on rajada ühtne ja varasemast rahvusvahelisem kontsern.  GRK on Soomes üks juhtivaid taristuvaldkonna ettevõtteid. Eesti ja Rootsi tegevuse osatähtsus suureneb lähiaastatel märgatavalt. Uus organisatsiooniline struktuur võetakse tervikuna kasutusse 2023. aasta alguseks.

Kontserni struktuuri muutmise eesmärk on seda lihtsustada.Edaspidi teenindab kliente igas riigis, kus me tegutseme, vaid üks kohalik esindus.  Praktikas tähendab see seda, et pakume oma klientidele edaspidi kogu GRK oskusteavet ja teenuseid nende asukohariigis tegutseva kohaliku ettevõtte kaudu.

GRK kontserni kuuluvad ettevõtted tegutsesid varem valdkondade kaupa, aga edaspidi saavad kliendid GRK tervikteenuseid oma riigi ettevõttest (GRK Eesti AS, GRK Suomi Oy ja GRK Sverige AB). Soomes on muudatus juba osaliselt toimunud, GRK Suomi Oy alustas tegevust 01.10.2022. Rootsis tehakse nimetatud muudatus 2023. aasta alguseks.

„Eestis on juba varemgi tegutsetud selle mudeli kohaselt, mistõttu GRK kontserni puudutaval uuendusel otsest mõju meie teenustele ega vahetule tegevusele ei ole. Meie ettevõttes töötavad endiselt oma ala asjatundjad ja projektid realiseeritakse planeeritult – täpselt nii, nagu see on seni olnud,“ ütles tegevjuht Priit Paabo.

„Seoses muudatusega saavad kõik GRK riikide ettevõtted uue ja ühtlustatud nime, mis viitab riigile, kus ettevõte tegutseb. Seetõttu muutus ka meie ettevõtte nimi. Edaspidi on meie nimeks GRK Eesti AS, mitte enam GRK Infra AS,“ selgitas Paabo nimemuudatuse põhjusi.

Riigipõhine ettevõte ühendab mitmekülgsed teenused ja oskusteabe

GRK kontsern on viimastel aastatel märkimisväärselt kasvanud ja käive on suurenenud alates 2017. aastast ligi 150% ehk enam kui 430 miljoni euroni. Kasv on toimunud nii loomulikul teel kui ka ettevõtete omandamise kaudu, kavandatava struktuurimuudatuse eesmärk on eri riikide ja valdkondade tegevust ühtlustada.

„Suuremate projektide puhul on üha enam vaja iga meie teenusega seotud oskusteavet.  Edaspidi suudame pakkuda teenuseid ühe ettevõtte kaudu ning ühendada Soome, Rootsi ja Eesti raudtee-, silla-, tee- ja keskkonnaprojektid senisest veelgi paremini,“ tõdes Eesti tütarettevõtte nõukogu esimees Keijo Haavikko.

GRK tegutseb Eestis kõigis taristuehituse valdkondades ja meil on käimas palju huvitavaid projekte. Eestis on kasvu loonud ennekõike riigi ajaloo suurim taristuprojekt, mille käigus GRK ehitab Tallinna–Tartu maanteel Võõbust Mäoni ulatuvat neljarajalist teed.

„Näeme huvitavaid võimalusi ka Rail Balticu projektis, millega seoses ehitame tulevast raudteed ületavat ökodukti. Raplamaal asuva ökodukti ehitamine hakkab jõudma lõpujärku, praegu toimuvad suuremahulised haljastustööd,“ ütles Paabo.

Muudatus ei mõjuta tegevust

Muudatus ei mõjuta endise GRK Infra AS-i ja uue nimega GRK Eesti AS-i kliente, koostööpartnereid ega sõlmitud lepinguid.  GRK-l on mitmekülgsed kogemused erinevate taristuprojektide, sh teede, tänavate, sildade, raudteede ja muu taristu ehitamise alal. Varasemad tööd jäävad referentsidena GRK Eesti AS-i nimele.

GRK kontserni Eesti tütarettevõte on tõestanud end usaldusväärse lepingupartnerina. 2013. aastal asutatud ettevõtte käive on pidevalt kasvanud, 2021. aastal oli GRK Infra AS-i käive ligikaudu 42 miljonit eurot.