Tehokkaan infrarakentamisen vastuullinen edelläkävijä

Arvonluontimalli

Yritysvastuu kuuluu luonnollisena osana GRK:n strategiaan sekä visioon olla infrarakentamisen edelläkävijä. Haluamme olla asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa edistämässä vastuullisuutta sekä tukemassa heidän ilmastotavoitteitaan.

Infrarakenteiden elinkaari on kymmeniä ja jopa satoja vuosia, joten toiminnallamme on pitkäkestoisia vaikutuksia ympäröivään yhteiskuntaan. Positiiviset vaikutukset näkyvät laadukkaan ja turvallisen rakennustyön lisäksi valmiin infran toimivuudessa. Tällaisia ovat muun muassa rakennetut ja ylläpidetyt tie- ja rataverkostot sekä kunnallistekniset verkostot. Positiivisia vaikutuksia ovat myös toimialan käytäntöjen ja uusien kiertotalouden mukaisten ratkaisujen kehittäminen sekä työllistäminen ja veronmaksu. Vastaavasti negatiivisia vaikutuksia ovat raaka-aineiden ja materiaalien käyttö, energiankulutus sekä niiden synnyttämät kasvihuonekaasupäästöt ja jätteet.