Yhteishankkeissa hyödynnetään koko konsernin osaamista

Vuosi 2019 käynnistyi vauhdikkaasti Wincon ja GRK:n mielenkiintoisilla yhteishankkeilla niin Suomessa kuin Virossa. Konsernin monipuolista yhteisosaamista hyödynnetään kolmessa erillisessä yhteisprojektissa, joista suurin on Turku-Uusikaupunki-radan sähköratatyöt.

Turku-Uusikaupunki -sähköratatyöurakan aikana tehdään 70 kilometriä uutta sähkörataa. Kyseessä on ST (suunnittele ja toteuta) -urakka, kokonaisarvoltaan noin 7 miljoonaa euroa. Wincon urakka käsittää perustuksien ja sähköradan toteutuksen. Kaikki työvaiheet saadaan toteutettua GRK-konsernin oman osaamisen kautta. Peruspaalutukset toteutetaan GRK Infra Oy:n toimesta ensi kesän aikana ja hankkeessa hyödynnetään myös Komsor Oy:n liiketoimintakaupan myötä saatua päällysrakennepuolen osaamista. Sähköratatyöt toteutetaan nopeutetulla aikataululla ja urakan tavoitteena on valmistua vuoden 2019 loppuun mennessä.

As Riisipere-Turban sähköistysurakka on Wincon ja GRK Infra AS:n yhteisprojekti Virossa. Urakka on ainutlaatuinen, koska kyseessä on ensimmäinen Wincon projekti Suomen rajojen ulkopuolella. As Riisipere-Turba on osa Paldiski-rataa. Kyseessä on purettu junanrata, jonka paikalle tässä urakassa rakennetaan 6 km uutta sähkörataa. Urakka sisältää suunnittelun, perustukset, sähköratarakenteet ja siinä on mukana myös 10 km siirtojohtoa. GRK Infra AS tekee perustustyöt, Winco pylväs- ja langanvetotyöt. Työt valmistuvat vuoden 2019 aikana ja urakka on kokonaisarvoltaan noin 1.6 miljoonaa euroa.

HELRA (Helsingin ratapiha) -radanrakennustöihin kuuluva päällysrakenteen vaihto on ensimmäinen Wincon ratahanke Helsingin alueella. Urakassa uusitaan 6 vaihdetta ja tehdään n. kolme kilometriä päällysrakenteen vaihtoa. Urakan myötä ajetaan noin 350 rekallista vanhaa sepeliä pois ja saman verran uutta sepeliä tuodaan tilalle. Sepelivaunut lastataan öiseen aikaan ja viedään GRK:n infrakohteeseen, jossa ne hyödynnetään pohjarakenteen täytemaana. Sepeli junanradoilla vaihdetaan turvallisuussyistä aina 30 vuoden välein, muuten sepelin väliin tulee hiekkaa ja sen tukemisominaisuudet heikkenevät. Vaihdon myötä junille varmistetaan tasainen sähkönsaanti sekä lisäksi vaihto takaa sen, että raide ei putoa tai leviä ja ettei rataan tule monttuja. Urakka on kokonaisarvoltaan noin 2 miljoonaa euroa.