Vt 4 liittymien parantaminen Simossa: Vt 4 Etappitie-Simojoen silta rakentamistyöt käynnistyvät

Väylävirasto käynnistää Simon taajaman kohdalle sijoittuvan hankkeen ”Vt 4 Etappitie-Simojoen silta” rakentamistyöt maaliskuussa. Urakassa levennetään valtatietä ja rakennetaan se keskikaiteelliseksi. Hankkeeseen sisältyy kolmen uuden sillan, eritasoliittymän ja jalankulun ja pyöräilyn väylän rakentamista sekä melunsuojausta. Urakoitsijana toimii GRK Infra Oy. Urakka valmistuu syksyllä 2023. Urakkahinta on noin 8,6 M€. 

Väyläviraston projektipäällikkö Keijo Heikkilä toteaa hankkeessa rakennettavien täysmittaisten liittymis- ja kääntymiskaistojen parantavan Simon taajaman kohdan liittymien turvallisuutta. Keskikaiteiden ansiosta myös mahdollisuus kohtaamisonnettomuuksiin, joissa auto suistuu vastaantulevien kaistalle, poistuu. 

”Tämä Simon kuntakeskuksen kohdan tienrakennustyö viimeistelee valtatien parantamistyöt Simon kohdalla. Nämä toimenpiteet yhdessä rakennettavan Ranuantien eritasoliittymän kanssa parantavat liikenneturvallisuutta Simon kohdalla merkittävästi”, Heikkilä kertoo.

Hankealuiden kartta. 

Hankkeen etenemisestä saa ajantasaista tietoa seuraavilta verkko- ja Facebook-sivuilta:
https://vayla.fi/vt4simo
https://www.facebook.com/vt4oulukemi/

Lisätietoja:
Keijo Heikkilä, Projektipäällikkö, Väylävirasto, Puh. 029 5343 582, etunimi.sukunimi@vayla.fi

VT 4 Etappitie-Simojoen silta hanke on yksi valtion 4. lisätalousarvion kohteista vuodelle 2020. Vt 4 liittymien parantamiseen Simossa kuuluu lisäksi syksyllä 2021 valmistunut Karsikon liittymä sekä Vt 4 Ranuantien eritasoliittymän rakentaminen. 

Teksti ja kuva tiedotteessa: Väylävirasto