aita

Vt 15 Paimenportin eritasoliittymä -hankkeen pääurakoitsija on GRK Infra Oy

Liikenneturvallisuutta lisäävän ja ruuhkia vähentävän Kotkan valtatie 15 Paimenportin eritasoliittymä -hankkeen urakoitsijaksi on valittu GRK Infra Oy. Urakkasopimus allekirjoitettiin 30.3.2021.  Hanke käynnistyy lähes välittömästi, kun maastossa ryhdytään tekemään hankkeen valmistelevia töitä.

– Töiden alkaminen näkyy maastossa nyt aluksi puuston poistamisella, tietyömerkkien ja tiedotustaulujen asentamisella sekä pintamaiden poistolla. Ne eivät vaikuta liikenteeseen tai liikennejärjestelyihin, kertoo hankkeen työmaapäällikkö Antero Lehtinen GRK Infra Oy:stä.

Paimenportin suunnitelmakartta, josta näkyy hankkeen kokonaisuus.

Hanke kestää aina kesään 2023 saakka ja liikennejärjestelyt tulevat olemaan huomattavia.

– Suunnittelemme näitä työnaikaisia liikennejärjestelyjä parhaillaan ja kerromme niistä lisää heti, kun suunnitelmat varmistuvat. Liikennejärjestelyiden muutoksista tiedotamme aina hyvissä ajoin etukäteen, joten viimeistään nyt kannattaa ottaa esimerkiksi hankkeen Facebook-sivut seurantaan, jatkaa projektipäällikkö Jetro Matilainen Väylävirastosta. 

Väyläviraston valtatie (vt) 15 Paimenportin eritasoliittymä -hankkeessa rakennetaan eritasoliittymä, joka tulee sujuvoittamaan liikennettä, erityisesti Kymenlaakson keskussairaalan suuntaan. Lisäksi Paimenportin vanha silta puretaan ja tilalle rakennetaan uusi. Hanke sisältää myös valtatien parantamista noin kahden kilometrin matkalla, radan ylittävän sillan, alikulkusillat kiertoliittymän kohdalla ja Lainekadun nykyisen risteyssillan jatkamisen. Kotkantietä muutetaan 800 metrin matkalla ja lisäksi Kotkantien ja vt 15 länsipuolen liittymään suunnitellaan kiertoliittymä. Myös alueen meluntorjuntaa parannetaan rakentamalla meluseiniä ja melukaidetta. 

Lisätietoja:
Väylävirasto, projektipäällikkö Jetro Matilainen, puh. 050 505 1513, jetro.matilainen@vayla.fi
GRK Infra Oy, työmaapäällikkö Antero Lehtinen, puh. 040 539 8055, antero.lehtinen@grk.fi

Seuraa hanketta:
Verkkosivuiltamme: https://vayla.fi/vt-15-paimenportin-eritasoliittyma
Facebookissa: https://www.facebook.com/vt15paimenportti

Teksti ja hankkeen karttakuva: Väylävirasto