Valtatien turvallisuutta parannetaan Varkaudessa

GRK:lla käynnistyi alkukeväällä rakennusurakka valtatie 23:n Varkaus–Varpaisenmäki tieosuudella. Väyläviraston hankkeen tavoitteena on lisätä tieosuuden turvallisuutta ja tien kestävyyttä sekä kehittää alueen liikenteen sujuvuutta. Suunnittele ja toteuta -mallilla toteutettava hanke sisältää muun muassa valtatien tasausta ja tien geometrisen muodon parantamista. Lisäksi urakassa rakennetaan uusi putkisiltana toteutettava alikulkusilta, kehitetään valaistusta sekä tehdään yksityisteiden järjestelyjä. Tietä urakassa levennetään noin 12 kilometrin matkalla.

Vt 23 Varkaus–Varpaisenmäki hankekokonaisuus, kuva Väylävirasto

Hanke on jaettu kolmeen urakka-alueeseen. Urakka-alueella 2 ja 3 työt alkoivat huhtikuussa. Mustinsalon ja Kortemäen alueella on otettu kiertotiet liikenteen käyttöön sekä tehty maaleikkauksia, louhintoja, luiskatöitä ja kerrosrakenteita. Hoikanmäki–Niemelä-alueella ovat käynnissä louhinnat ja luiskojen rakentaminen. Urakka-alueella 1, hankealueen Varkauden puoleisessa päässä, aloitettiin juhannuksen jälkeen uuden alikulkusillan ja kevyenliikenteen järjestelyiden rakentaminen.

”Työt ovat nyt käynnistyneet kaikilla urakka-alueilla, ja työmaalla on täysi vauhti päällä”, kertoo GRK:n työmaapäällikkö Kalle Willman. Urakka-alueen 2 työt Mustinsalon ja Kortemäen välillä on aikataulutettu valmistumaan syksyllä 2021. Muiden alueiden osalta työt jatkuvat lokakuuhun 2022 saakka.

Seuraa hanketta:
https://vayla.fi/vt23-varkaus-varpaisenmaki
https://www.facebook.com/Vt23VaVa