Uuden Saimaan kanavan ratasillan rakentaminen käynnistyy

GRK rakentaa Luumäki—Imatra -kaksoisratahankkeeseen liittyvän uuden Saimaan kanavan ratasillan sekä Pontuksen alikulkusillan. Varsinaiset rakennustyöt alkavat syksyllä 2018 ja urakka valmistuu vuoden 2021 kesällä. Sopimuksen arvo on noin 18,1 miljoonaa euroa.

Liikennevirasto ja GRK ovat allekirjoittaneet urakkasopimuksen, jonka urakkakokonaisuuteen sisältyy Saimaan kanavan ratasillan ja Pontuksen alikulkusillan rakentaminen noin kahden kilometrin pituisella, Hakalin alikulkusillalta Pontuksen kaivannolle ulottuvalla rataoikaisulla. Urakan suorituslaajuuteen kuuluu kahden ratakilometrin lisäksi myös penkereet, päällysrakenne sekä radan sähköistys- ja turvalaitetyöt. Hankkeessa päästään hyödyntämään GRK-konsernin ammattitaitoa ja osaamista kaikissa radanrakentamisen eri osa-alueissa. Konsernin yrityksistä GRK:n lisäksi mukana urakassa ovat Winco ja Komsor.

Urakka liittyy Luumäki-Imatra-ratahankkeeseen (LUIMA-hanke) sekä liikenneväylien korjausvelkaohjelmaan koskien Karjalan radan siltoja. Urakassa nykyiset sillat korvataan uusilla ja nykyiset ratarakenteet puretaan pois käytöstä jääviltä osiltaan liikenteen siirryttyä uudelle ratalinjalle. Samalla uusien siltojen sekä ratapengerten rakentamisen leveydessä huomioidaan mahdollinen myöhemmin rakennettava toinen raide.

Saimaan kanavan ratasillan rakentamisen urakkasopimuksen allekirjoitus. Kuvassa (vasemmalta): johtaja Pekka Petäjäniemi ja projektipäällikkö Joonas Hämäläinen Liikennevirastosta sekä työpäällikkö Antti Rämä ja toimitusjohtaja Teemu Lantto GRK:sta.

Rakennustyöt vaikuttavat alueella liikkumiseen. Ensimmäisenä näkyvänä toimenpiteenä alueella on aloitettu puiden kaataminen siltojen sekä ratapenkereen toteuttamisen vaatimassa laajuudessa. Puiden kaatamisesta johtuen työaluetta on rajattu ja radan eteläpuolella sekä Saimaan kanavan varressa kulkevia ulkoilureittejä on suljettu. Varsinaiset rakennustyöt aloitetaan myöhemmin tänä syksynä. Urakkaan kuuluvat työt valmistuvat kesällä 2021.