GRK ympäristörakentaminen

Tulevaisuuden hiilinielumetsä kasvaa Kärkölässä

Kärkölän Lappilassa on käynnissä ainutlaatuinen hiilinieluhanke. GRK on istuttanut käytöstä poistetulle savenottoalueelle sekametsän osana alueen maisemointia. Tehostettu metsitys nopeuttaa alueen luonnontilaan siirtymistä ja parantaa alueen virkistyskäyttöä. Lisäksi hankkeen kautta pilotoidaan metsäalueen hiilensidontaa ja mallinnetaan GRK:n toiminnasta syntyvien hiilidioksidipäästöjen kompensointia.

Hiilinieluhankkeen alue on vanhan tiilitehtaan savenottoalue. Savenoton loputtua alue on ollut kitukasvuinen, jolloin myös alueen hiilensidonta on alhaista ja käyttömahdollisuudet vähäiset. Hankkeen kautta GRK sitoutui parantamaan alueen kasvuolosuhteita ja metsittämään sen. Istutukset tehtiin osin kesän 2020 aikana ja niitä jatketaan vuonna 2021.

Tässä Business Finlandin rahoittamassa tutkimushankkeessa tehdään yhteistyötä Ilmatieteen laitoksen kanssa. Metsäalueen reunalla on Ilmatieteen laitoksen mittausasema, joka mittaa seuraavat kaksi vuotta mm. metsäalueen kykyä sitoa hiiltä. Pilottihanke on infra-alalla ainutlaatuinen ja sen myötä GRK saa oikeaa tietoa metsitysten merkityksestä päästöjensä kompensaatiossa. Hiilinielu on yksi mahdollisuus mentäessä kohti vähähiilisiä infrarakentamisen ratkaisuja.

Ilmatieteen laitoksen mittauslaitteistoa
Kesällä 2020 Kärkölään istutettu puun taimi
Kesällä 2020 Kärkölään istutettu puun taimi