Monipuolisin infra-alan toimija

Tahtotilanamme on, että vuonna 2025 GRK on monipuolisin infra-alan toimija, joka kasvaa kannattavasti, on kestävän rakentamisen edelläkävijä ja jossa työskentelee parhaat osaajat.

Konsernin päivitetty strategia on vuosille 2023–2025

Strategiaa päivitettiin syksyllä 2022 ennen kaikkea geopoliittisten muutosten ja talousnäkymien heikentymisen vuoksi, mutta samassa yhteydessä tarkasteltiin myös megatrendejä. Nähtiin, että talous taantuu lähivuodet ja energian hinta on korkea. Samaan aikaan tieväyläinvestoinnit laskevat Suomessa ja Virossa, mutta kasvavat Ruotsissa. Lisäksi vastuullisuuskriteerien merkitys kasvaa, ja investoinnit uusiutuvaan energiaan kasvavat

Strategian uudistamisen myötä taloudelliset tavoitteet on päivitetty ja merkittävän kasvuloikan sijaan tavoitteena on ennen kaikkea kannattava kasvu.

GRK:n strategiset valinnat ja keinot 2023–2025

Tahtotila 2025


GRK mittaa strategiansa onnistumista konsernin taloudellisilla tavoitteilla, jotka on määrä saavuttaa vuoden 2025 loppuun mennessä.