Monipuolisin infra-alan toimija

Tahtotilanamme on, että vuonna 2026 GRK on monipuolisin infra-alan toimija, joka kasvaa kannattavasti, on kestävän rakentamisen edelläkävijä ja jossa työskentelee sitoutunein joukkue.

Konsernin päivitetty strategia on vuosille 2023–2026

Strategiaa päivitettiin syksyllä 2022 ennen kaikkea geopoliittisten muutosten ja talousnäkymien heikentymisen vuoksi, mutta samassa yhteydessä tarkasteltiin myös megatrendejä. Nähtiin, että talous taantuu lähivuodet ja energian hinta on korkea. Samaan aikaan tieväyläinvestoinnit laskevat Suomessa ja Virossa, mutta kasvavat Ruotsissa. Lisäksi vastuullisuuskriteerien merkitys kasvaa, ja investoinnit uusiutuvaan energiaan kasvavat

Strategian uudistamisen myötä taloudelliset tavoitteet on päivitetty ja merkittävän kasvuloikan sijaan tavoitteena on ennen kaikkea kannattava kasvu.

GRK:n strategiset valinnat ja keinot 2023–2026

Tahtotila 2026


GRK mittaa strategiansa onnistumista konsernin taloudellisilla tavoitteilla, jotka on määrä saavuttaa vuoden 2026 loppuun mennessä.