Ratalinjan työmaa etenee edellä aikataulustaan

Vuonna 2018 alkaneessa Länsimetron Matinkylä-Kivenlahti-osuuden Ratalinjan urakassa rakennetaan 17,5 kilometriä ratalinjaa, seitsemän kuilua ja 32 yhdystunnelia. Työt ovat edenneet hienosti ja ratalinjan urakan työmaan viimeinen välitavoite saavutettiin kuusi viikkoa etuajassa.

Laadukkaasti suoritetut rakennus- ja asennustyöt edesauttoivat testausvaiheen sujuvaa edistymistä ja uudelleentestauksia ei juurikaan tarvinnut tehdä. Seuraavaksi työmaalla alkavat tilaajan eli Länsimetron omat käyttöönottotarkastukset ja myös koeajoja jatketaan. Lopullinen urakan valmistumisajankohta tarkentuu tilaajan omien testien myötä. Koko projektin testausvaiheen jälkeen on vuorossa viranomaishyväksynnät ja metrojunia operoivan HKL:n valmistautuminen liikenteeseen sekä HSL:n valmistelevat toimet mm. liityntäliikenteen osalta. Liikenteen Matinkylästä Kivenlahteen arvioidaan alkavan vuoden 2023 aikana. Aikataulu tarkentuu 2021 loppupuolella asemakohtaisten testausten edetessä.

Onnistuneen läpiviennin vaatimien teknisen osaamisen ja koordinointitaitojen lisäksi urakassa on tarvittu erinomaisia yhteistoiminta- ja vuorovaikutustaitoja. Ne korostuvat myös työmuodoksi valitussa projektinjohtourakassa. Ratalinjan työmaa sai nyt viimeistä kertaa jaetun Länsimetron yhteistyöpalkinnon jo kolmatta kertaa. Yhteistyö-palkinto on Länsimetron oma kiertopalkinto, jonka saaja on valikoitunut käynnissä olevien urakoiden joukosta kaksi kertaa vuodessa.

Valtavan rakennusurakan lisäksi Ratalinjan urakka on ollut merkittävä myös hankkeessa työskentelevien määrällä mitattuna. Työmaalle on perehdytetty urakan aikana kaikkiaan lähes 2 000 henkilöä. Työmaan vahvuus on vaihdellut yli 150 henkilöstä nykyiseen noin kolmeenkymmeneen, jotka ovat pääasiassa työnjohtoa ja testaustoimintaan osallistuvaa muuta henkilöstöä. ”Yhteistyö kaikkien hankkeeseen osallistuneiden urakoitsijoiden kanssa on ollut hyvää ja ammattimaista. Yhteistyö ja laadukas töiden suorittaminen on mahdollistanut ratalinjan urakan töiden ja testausten kitkattoman edistymisen, sekä valmistumisen koekäyttövaiheeseen jo ennen sovittuja välitavoitteita.”, kertoo urakan projektipäällikkö Sami Eskelinen.