Vt 4 Äänekosken kohdalla, STKU

Urakka on pääosin kokonaishintaperusteinen Suunnittele-toteuta -urakka (ST). Hanke toteutetaan osin KU-urakkana, jossa on tilajaa sitovia suoriteosuuksia, kuten Tärttämäen silta S3. Urakkaan kuuluu myös sillan S3 tietomallin päivitys. Urakka-alue sijoittuu Äänekosken keskustan länsipuolelle alkaen etelässä Myllyntauksen asuinalueen kohdalta ja päättyen välittömästi Jyväskylä– Haapajärvi -radan pohjoispuolelle.

Valtatie 4 parannetaan pääosin nykyisen tien sivussa kaksiajorataisena valtatienä, jossa keskikaide erottaa ajosuunnat toisistaan. Valtatie on 2+2-kaistainen Äänekosken eritasoliittymään saakka, jonka jälkeen se muuttuu 1+1-kaistaiseksi. Keskikaide päätetään nykyisen Koukkuniemen eritasoliittymän eteläpuolelle. Valtatie 4 on moottoritietä paalulle 7080 saakka. Valtatien 4 ja Kotakennääntien (Y3/K3) liittymä toteutetaan nykyisen tasoliittymän luoteispuolelle kiihdytys- ja hidastuskaistoilla varustetuksi moottoritietasoiseksi pääväylän eritasoliittymäksi. Hankkeeseen sisältyy 5 siltapaikkaa, joista kolme ovat uusia siltoja ja kaksi nykyisen leventämisiä. Rakennettavien siltojen paikallavalurakenteissa valmisbetonia noin 8 200 m3rtr ja betoniraudoitusta noin 1 100 000 kg.

Projektin tiedot

Urakoitsijan yhteyshenkilö Markku Hokkanen +358 500 561 906
Asiakas Liikennevirasto
Urakka-aika
  • 08/2017 - 01/2019