Viralan eritasoliittymäalueen korjausrakentaminen

Hankkeeseen kuuluu pohjavesisuojauksen rakentaminen Viralan eritasoliittymän alueelle Turengintien sillan eteläpuolelle, linja-autopysäkkien, liityntäpysäköintialueen, kevyenliikenteenväylien ja linja-autoliikenteen rampin rakentaminen sekä Turengintien risteyssillan (U-2844) korjaaminen. Hanke sijaitsee Tarinmaa I-luokan pohjavesialueella, josta osa on pohjaveden muodostumisaluetta.

Projektin tiedot

Urakoitsijan yhteyshenkilö Juha Junttila +358 50 558 5689
Asiakas Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Urakka-aika
  • 09/2020 - 10/2021
Osoite Viralantie 1, 14240 Janakkala, Finland