Verkkosaaren pohjoisosan rakentaminen

Kalasataman rakentaminen on yksi suurimpia rakennettavia alueita Helsingissä, ja rakennustyöt alueella jatkuvat 2040-luvulle saakka. Osana Kalasataman kokonaishanketta Verkkosaaren pohjoisosaan rakennetaan asuinalue noin 3 600 asukkaalle, iso päiväkoti sekä pienvenesatama.

Kyseessä oli kokonaisurakka, jossa GRK toimi pääurakoitsijan asemassa olevana päätoteuttajana. Verkkosaaren pohjoisosan esirakentaminen sisälsi laajamittaisia kaivu-, louhinta- ja täyttötöitä, Verkkosaaren altaan kunnostustyöt, rantamuurin rakentamisen sekä johto- ja laitesiirtoja. Hanke sisälsi lisäksi viimeistelytöitä tukkutorilla, vähäisen määrän ruoppaustöitä Kalasataman eteläosassa sekä veneväylän siirron. Alueen osittain pilaantuneen maaperän kaivua ohjasi ja valvoi rakennuttajan ympäristötekninen valvoja. Kunnostustavoite kattoi koko 13 hehtaarin urakka-alueen ja poistettavien pilaantuneiden maiden osuus on noin 250 000 kuutiota.

Urakassa tehtiin myös runsaasti vaativaa pohjarakentamista, muun muassa paalulaattarakenteita noin 46 000 m2tr, jotka perustettiin pääosin porapaaluille dn 170 mm, joita urakassa oli yhteensä noin 100 000 metriä. Dn 610 mm porapaaluponttiseinää ja paikallavalupalkkirakenteena rantamuurirakennetta tehtiin yhteensä noin 720 metrin matkalle. Pääosin rantamuurirakenteisiin tehtiin dn 508-610 mm porapaaluja urakassa yhteensä noin 30 000 metriä. 

Projektin tiedot

Urakoitsijan yhteyshenkilö Roope Korpela
Asiakas Helsingin kaupunki
Urakka-aika
  • 10/2019 - 11/2021
Osoite Kyläsaarenkatu 14, 00580 Helsinki, Finland