Tynnyripuiston louhintaurakka

Urakkaan kuului Tynnyripuiston louhintaurakka Espoon Matinkylässä. Louhinta oli vaativaa asutuskeskuslouhintaa, joka rajoittui liikenteellä olevaan katuun ja metrokeskuksen olemassa olevaan seinään. Louhittavan kentän alapuolella sijaitsi Länsimetron tiloja. Lisäksi urakassa purettiin vanha teräsbetoninen silta ja rakennettiin kunnallistekniikkaa. 

  • Louhinta, osin tarkkuuslouhintana 37 500 m3ktr
  • Maankaivu- ja siirto 25 700 m3ktr
  • Pulttaus 2130 jm
  • Kallioinjektointi 700 pom
  • Suihkuinjektointi 132 m2tr

Urakka toteutettiin 2016 – 2017 ja urakkahinta oli n. 4,0 M€.

Projektin tiedot

Urakoitsijan yhteyshenkilö Antti Partanen +358 50 530 6702
Urakka-aika
  • 04/2016 - 08/2017