Ranta-Tampellan kanava ja sillat, vaihe 1

Työmaa sijaitsee Tampereen Ranta-Tampellan alueella Näsijärven rannalla, Tammerkosken historiallisesti merkittävän teollisuusaluekokonaisuuden ja keskustan välittömässä läheisyydessä. Urakkaan sisältyy noin 300 metrisen betonirakenteisen kanavan ja sen ylittävien siltojen rakentaminen.

Verstaankadun silta on betonirakenteinen, Pakkalan ja Kiiskisaaren sillat ovat pääosin teräsrakenteisia. Kanavan seinät ovat liittorakenteisia paikallavaluja. Rakenteessa käytetään julkisivuna tehdasrakenteisia erikoisbetonielementtejä ja kantava rakenne tehdään osittain vedenalaisena valuna. Kanavan kohdalta kaivettavat maa-ainekset ovat pääosin pilaantuneita maita.

Maaleikkausta noin 50 000 m3ktr, josta vedenalaista kaivua noin 45 000 m3ktr. Urakan paikallavalurakenteissa valmisbetonia noin 7 400 m3rtr ja betoniraudoitusta noin 500 000 kg. Teräsrakenteisissa kevyen liikenteen silloissa teräsrakenteita noin 31 000 kg. Kanavan julkisivubetonielementtejä noin 2 600 m2tr.

Projektin tiedot

Urakoitsijan yhteyshenkilö Heikki Haavikko +358 50 364 0316
Asiakas Tampereen kaupunki
Urakka-aika
  • 04/2017 - 01/2019