Pasilan läntisen lisäraiteen taitorakenneurakka ja Teollisuuskadun 2. vaihe

Hanke on osa Keski-Pasilan kehittämishanketta ja rautatieliikenteen lisäkapasiteetin nostoa välillä Helsinki – Kerava. Hankkeeseen sisältyvät Pasilan läntisen lisäraiteen vaatimat silta- ja taitorakennetyöt sekä Teollisuuskadun 2. vaiheen tunnelityöt ja Veturitien 1. vaiheen siltatyöt. Hanke toteutetaan kokonaisurakkana, tilaajan hankkimilla rakennussuunnitelmilla. Kohde sijaitsee rautatiealueella, vilkkaasti liikennöityjen sähköistettyjen raiteiden välittömässä läheisyydessä.

Projektin tiedot

Urakoitsijan yhteyshenkilö Heikki Haavikko +358 50 364 0316
Asiakas Liikennevirasto
Urakka-aika
  • 09/2016 - 12/2018