Mt 969 Nellimintien parantaminen

Urakka-alue sijaitsee Inarissa välillä Könkääntie – Jollusjärvi ja Koiravaara – Kessintien liittymä. Urakka-alue on noin 30,2 km:n pituinen. Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on parantaa työmatkaliikenteen liikenneturvallisuutta ja matkailuelinkeinon toimintaedellytyksiä. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tien rakennetta ja linjausta parannetaan nykyisten soratie osuuksien kohdalla. Tien poikkileikkausta levennetään 7,0/6,0 mukaiseen leveyteen ja tie päällystetään AB-päällysteellä. Nellimin kylän kohdalla olevaa tieosuutta levennetään muuta parannettavaa tieosuutta vastaavaksi. Paikoin muuttuvan maantien linjauksen vuoksi urakka-alueella tehdään myös yksityistiejärjestelyjä. Nellimin kylän kohdalla olevaa nykyistä tievalaistusta joudutaan siirtämään maan tien leventämisen vuoksi.

Projektin tiedot

Urakoitsijan yhteyshenkilö Jorma Härkönen +358 50 311 2385
Asiakas Lapin ELY-keskus
Urakka-aika
  • 11/2017 - 11/2019