Kehä III ja Lentoasemantien parantaminen

Urakassa parannetaan Kehä III (plv 7540-9860) ja Lentoasemantien risteysaluetta, Lentoasemantietä (plv 5848-7600) ja Tikkurilantietä (plv 157-1849) sekä risteävät kadut. Urakassa rakennetaan 18 siltaa (betonivalua ~22 000 m3rtr). Yksi silloista, Karhumäen ylikulkukäytävä, on 1-aukkoinen teräsristikkosilta (teräsrakenteita noin 125 000 kg). Lisäksi betonirakenteisia tukimuureja noin 2 000 m3rtr. Urakkaan kuuluvat myöskin valaistus- ja liikennevalotyöt sekä telematiikan muutostöitä. Kehä III luiskiin rakennetaan pohjaveden suojausta noin 7 000 m2tr. Urakassa vaativaa asutuskeskuslouhintaa noin 75 000 m2/m3ktr. Keskimääräinen vuorokausiliikenne urakka-alueella tiellä Kehä III oli noin 55 000 ajoneuvoa / vrk ja tiellä Lentoasemantie noin 14 000-19 000 ajoneuvoa / vrk.

Projektin tiedot

Urakoitsijan yhteyshenkilö Heikki Haavikko +358 50 364 0316
Asiakas Liikennevirasto
Urakka-aika
  • 08/2013 - 12/2015