Kehä I parantaminen Laajalahden kohta

Hankkeen tavoitteena on parantaa Kehä I:n liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta sekä mahdollistaa Raide-Jokerin toteuttaminen sen välittömään tuntumaan. Muutokset edellyttävät Laajalahdessa maaston muokkausta ja katuyhteyksien uudelleen järjestelyä. Turvesuontien kohdalle rakennetaan uusi Laajalahdensolmun eritasoliittymä, joka parantaa samalla Raide-Jokeriin liittyvien katuyhteyksien toimivuutta. Kehä I leikataan Laajalahden ja Ruukinrannan kohdalla lisäksi enimmillään noin 7 metriä syvään leikkaukseen, jotta raideyhteys pääsee ylittämään Kehä I:n eritasossa Kurkijoentien liittymän kohdalla.

Hankkeen aikana poistetaan samalla liikennettä ruuhkauttaneet liikennevalo-ohjatut liittymät sekä rakennetaan meluesteitä noin 1,4 km. Kevyen liikenteen yhteyksiä rakennetaan lisäksi Kehä I:n suuntaisesti.

Projektin tiedot

Urakoitsijan yhteyshenkilö Teemu Palosaari +358 500 888 297
Asiakas Väylävirasto ja Espoon kaupunki
Urakka-aika
  • 10/2019 - 09/2021
Osoite Sakkolantie 1, Espoo, Finland