Espoonväylän I vaiheen rakentaminen

Urakka sisältää Nöykkiön ja Latokasken kaupunginosissa sijaitsevien uuden Espoonväylän ja siihen liittyvien katujen rakentamisen. Pohjoispäässä Espoonväylä liitetään ensimmäisessä rakennusvaiheessa Puolarmetsänkatuun ja Puolarintie liitetään T-liittymänä Espoonväylään.

Urakkaan kuuluu Espoonväylän I vaiheen osuuden rakentaminen sekä useiden nykyisten katujen rakentaminen uudelleen urakka-alueeseen kuuluvilta osuuksilta. Näihin katuihin liittyviä ja risteäviä katuja rakennetaan rakenteiden ja kunnallistekniikan liittämisen vaativassa laajuudessa. Hanke sisältää katujen, puistoalueiden, vesihuollon, siltojen, meluesteiden, tukimuurien, paalulaattojen sekä pohjanvahvistustoimenpiteiden rakentamista. Lisäksi asennetaan suojaputkia sähkö-, tele-, tiedonsiirto- ja energiajohdoille. Urakka-alueen itäosassa kulkee Finnoobäckenin uoma, jonka osalta Puolarintien alittava putkisilta uusitaan urakassa. Putkisillan uusimisen yhteydessä myös uoman linjausta muutetaan.

Projektin tiedot

Urakoitsijan yhteyshenkilö Antti Partanen +358 50 530 6702
Asiakas Espoon kaupunki
Urakka-aika
  • 06/2020 - 10/2021
Osoite Finnoontie 21, Espoo, Finland