Bassotalon ympäristö sekä Suvilahden jäähdytysvesikanaalien purku

Rakennushanke käsittää Suvilahden alueella jäähdytysvesi kanaalien purkutyön ennallistamisineen ja Bassotalon ympäristön paalulaatta- ja pintarakenteet.

Suvilahden tapahtuma-alue

Suvilahden tapahtuma-alueella puretaan vanhan sähkövoimalaitoksen jäähdytysvesikanaalit ja samalla kunnostetaan alueen pilaantunutta maaperää. Urakassa kanaalien katto kaivetaan esiin ja puretaan, kanaalit tyhjennetään vedestä ja lietteestä, jonka jälkeen kanaalit täytetään. Alueen maakerroksissa sekä pohjavedessä on haitta-aineita, jotka poistetaan urakan vaatimassa laajuudessa.

Töiden vuoksi Kattilahallin alueen jalankulun ja pyöräilyn reitit suljetaan lokakuusta 2023 alkaen. Tilapäiset reitit kulkevat Vilhovuorenkatua ja Kaasutehtaankatua pitkin. Tilapäisistä reiteistä ilmoitetaan liikennemerkein.

Purku- ja rakennustöistä aiheutuu alueella melua, tärinää ja tilapäisiä liikennejärjestelyitä sekä mahdollista hajuhaittaa Työstä ei aiheudu vaaraa ulkopuolisille. Pahoittelemme töistä aiheutuvaa haittaa. Urakan työt jatkuvat kesään 2024 saakka.

Bassotalon ympäristö

Bassotalon ympäristössä on marraskuussa 2023 alkanut paalutustyö. Paalutuksen valmistuttua alkavat paalulaatan rakennustyöt.

Projektin tiedot

Urakoitsijan yhteyshenkilö Kasper Partanen +358 50 499 9697
Asiakas Helsingin kaupunki
Urakka-aika
  • Käynnissä
  • 10/2023 - 10/2024
Osoite Kaasutehtaankatu, Helsinki, Finland

Työmaapalaute

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.