Martinkyläntien tasoristeyksessä tiukka rutistus

Osana Kuura-allianssin Uudenmaan ratojen kunnossapitoa on Kerava–Sköldvik-rataosuudelle suunniteltu tehtävän raiteen läpituenta syksyllä 2021. Rataosuudella sijaitsevan Martinkyläntien tasoristeyksen kohdalla oli havaittu geometriaongelmia, jotka haluttiin korjata jo ennen tulevaa läpituentaa. GRK toteutti tasoristeyksen rakennustyöt 20 tunnin liikennekatkon aikana viikonloppuna 15.–16.5.2021.

Nyt toteutettuihin läpituennan ennakoiviin korjaustöihin tarvittu junaliikennekatko suunniteltiin jo edellisenä syksynä. Ennen urakan aloittamista suunnitelmat massanvaihtoon liittyen tarkennettiin. Myös meluluvat sekä kiertotiejärjestelyt yksityis- ja bussiliikenteelle valmisteltiin hyvissä ajoin. Liikennekatkoon sovitettiin useita työvaiheita, kuten jännitekatko, tasoristeyselementtien purku, kiskojen ja pölkkyjen purku, turvalaitteiden purku, maamassojen kaivuu, uusien maamassojen asennus, kiskojen ja pölkkyjen asennus, raidesepelin asennus, raiteen tukeminen, kiskojen hitsaus, turvalaiteiden asennus ja käyttöönotto, tasoristeyselementtien asennus sekä asfaltointi.

Runsaasta työmäärästä huolimatta urakka sujui suunnitelmien mukaan tiukassa aikaikkunassa. Syksyllä jatketaan läpituennan parissa.