Mäntymäen asfalttiaseman ympäristöhavainnot

Mäntymäen asfalttiaseman ympäristön asukkaita varten on käyttöönotettu havaintokanava, jonka kautta asukkaat voivat raportoida asfalttiaseman toimintaan liittyviä havaintoja, kuten haittailmoituksia.

Havaintokanavan kautta tehdyt ilmoitukset tulevat reaaliajassa GRK:n tietoon ja ne raportoidaan myös viranomaiselle. Havaintokanavaa käyttämällä GRK saa tärkeää tietoa siitä, millaisia vaikutuksia asemalla on ihmisten viihtyvyyteen. Ilmoituksia seurataan ajantasaisesti aseman toiminnan kanssa, ja näin aseman toimintaa voidaan edelleen kehittää niin, että mahdolliset viihtyvyyshaitat vältetään.