Kuopion Savilahti rakentuu allianssimallilla

Graniittirakennus Kallio on yhtenä päätoteuttajana allianssimallilla toteutettavassa Kuopion Savilahden aluerakennushankkeessa. GRK:n, Pöyry Finland Oy:n ja Kuopion kaupungin edustajien muodostama SALLI-allianssitiimi toteuttaa Kuopion kaupungin laajempaan investointiohjelmaan kuuluvaa Savilahden alueen kehittämistä.

Kahden kilometrin etäisyydellä Kuopiosta etelään sijaitsevasta Savilahdesta on määrä kehittää vuoteen 2040 mennessä noin 35 000 asukkaan, työntekijän ja opiskelijan viihtyisä ja moderni kaupunginosa. Kallaveden rannalla sijaitsevaan taajamaan valmistuu SALLI-allianssiprojektin myötä kuusi uutta siltaa ja uutta katuverkostoa sekä joukkoliikennekaistat Savilahdelle.

_ Allianssitiimissä käymme läpi muun muassa sen, onko näiden uusien siltojen rakentamisen lisäksi järkevää korjata muutama vanha silta vaiko purkaa ja korvata nekin uusilla. Tämä on vain yksi lähes koko vuoden kestävän kehitysvaiheen ratkaistavista kysymyksistä. Kun keskeisiin avoimiin kysymyksiin on löydetty ratkaisu ja ne on hyväksytty, niin hankkeelle saadaan määriteltyä yhteinen tavoitekustannus. Tämän jälkeen, arviolta vuoden 2019 alussa, on edellytykset siirtyä toteutusvaiheeseen, kertoo projektipäällikkö Juha Junttila GRK:sta.

Junttila pitää voitettua allianssiurakka merkittävänä, koska hanke on GRK:n ensimmäinen allianssiurakka. Allianssitiimin menestykseen vaikuttivat toteennäytetyt kyvyt projektinjohdossa, tarjouksessa esitettyjen teknisten ratkaisujen mielekkyys sekä palkkioprosentin suuruus.

_ Tiimi sai peräti 99,5 pistettä maksimista eli sadasta. Tähän on syytä olla tyytyväinen samalla tiedostaen, että kehitysvaiheeseen on satsattava vähintään yhtä paljon. Vasta hyvin mennyt kehitysvaihe johtaa toteuttamisvaiheen sopimukseen, Junttila kertoo.

Laajapohjaista yhdessä tekemistä

Savilahden allianssihankkeen alustavat kustannukset ovat noin 30 miljoonaa euroa. Juha Junttila kuitenkin korostaa, että lopullinen tavoitekustannus ratkeaa vastaa allianssitiimin kehitysvaiheessa. Yhteisenä tavoitteena on löytää kustannustehokkaita ja samalla korkealaatuisia ratkaisuja, joiden toteuttaminen tyydyttää sekä lopputuotteen eli alueen kohentuneen infran käyttäjiä että allianssitiimin osapuolia.

_ Satsasimme tähän sekä yhteistyökumppanien kanssa että yrityksessämme sisäisesti. Meiltä oli kattava edustus laskentavaiheessa: mukana oli joukko kokeneimpia työpäälliköitämme, työmaapäälliköitämme ja tarjouslaskijoitamme. Tarjouskilpailun tulos palkitsi”, Juha Junttila sanoo.

Allianssimallin sisäänajo on GRK:n näkökulmasta luontevaa, koska yhtiön yrityskulttuuriin on alusta asti kuulunut yhdessä tekeminen ja kollegojen auttaminen aina tarvittaessa. Kun tämä sama tekemisen tapa siirtyy hankkeisiin, joissa kaikki osapuolet istuvat kuvaannollisesti samalla puolen pöytää, on odotettavissa hyvin läpiviety hanke.

_ Tämä rankka allianssitarjouskilpailu on vahvistanut käsitystämme GRK:sta hyvin motivoituneena ja korkean työmoraalin yhtiönä. Odotamme innolla yhteistyömme jatkumista ja syvenemistä voitetussa Savilahden allianssihankkeessa ja muissakin tulevaisuuden hankkeissa, kertoo toimialajohtaja Eero Karjalainen Pöyry Finland Oy:stä.

Karjalainen pitää allianssimallin parhaimpina puolina sitä, että siinä tilaaja, rakentaja ja suunnittelija keskittyvät yhdessä ja yhtä aikaa hankkeen toteutukseen.

_ Tämä tuo selkeää etua hankkeelle, koska näin kaikkien osapuolten tietotaitoa ja osaamista päästään hyödyntämään. Lopputuote on halutunlainen, ja se on toteutettu yhdessä sovitussa aikataulussa ja kustannusrajoissa, Karjalainen toteaa.

Rakennuttajaorganisaatiota SALLI-tiimissä edustavan Petri Pucilowskin mielestä allianssimalli on tässä kohteessa järkevä, koska perinteisellä tavalla olisi ostettu valmis ratkaisu, jollainen ei hänen mukaansa aina tuota parasta lopputulosta.

_ Allianssimallissa toteutus on joustavaa ja kaikkien tiimin jäsenten parhaan tietämyksen huomioivaa. Uskomme tällä työskentelytavalla löytävämme parhaat ratkaisut liikennejärjestelyjen toimivuuteen, laatuun ja kustannustehokkuuteen, Pucilowski perustelee.