Takaisin

Mt 969 Nellimintien parantaminen

Urakka-alue sijaitsee Inarissa välillä Könkääntie – Jollusjärvi ja Koiravaara – Kessintien liittymä. Urakka-alue on noin 30,2 km:n pituinen. Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on parantaa työmatkaliikenteen liikenneturvallisuutta ja matkailuelinkeinon toimintaedellytyksiä. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tien rakennetta ja linjausta parannetaan nykyisten soratie osuuksien kohdalla. Tien poikkileikkausta levennetään 7,0/6,0 mukaiseen leveyteen ja tie päällystetään AB-päällysteellä. Nellimin kylän kohdalla olevaa tieosuutta levennetään muuta parannettavaa tieosuutta vastaavaksi. Paikoin muuttuvan maantien linjauksen vuoksi urakka-alueella tehdään myös yksityistiejärjestelyjä. Nellimin kylän kohdalla olevaa nykyistä tievalaistusta joudutaan siirtämään maan tien leventämisen vuoksi.

Insinöörirakentaminen Insinöörirakentaminen
Väylärakentaminen Väylärakentaminen

GRK Infra Oyj

Urakoitsijan projektipäällikkö

Jorma Härkönen 050 311 2385

Asiakas

Lapin ELY-keskus

Urakka-aika

11/2017 - 11/2019

Urakkasumma

10 M€

Urakkamuoto

KU