Jättipalkit matkalla Uumajan työmaalle

GRK Infra AB:n Uumajan työmaalla käytettävät siltapalkit aloittivat vaiherikkaan matkansa Suomesta kohti Ruotsia. Valmistuessaan loppuvuonna 2021 Uumajan joen ylittävä, neliaukkoinen silta on 534 metriä pitkä.

Työmaalle matkalla olevat siltapalkit siirrettiin Oulussa niiden toimittajan Nordec Oy:n (ent. Normek Oy) tehtaalta Oulun satamaan, jossa proomu lastattiin palkeilla. Proomu vedetään hinaajan avulla Uumajan satamaan, jonne se saapuu 36 tunnin merimatkan jälkeen torstaina 28.5. Ensimmäiset palkit siirretään perjantain ja lauantain välisenä yönä työmaa-alueelle. Siitä eteenpäin palkkeja siirretään aina muutama per yö.

Yhteensä Uumajaan tulevia siltapalkkeja on 25 kappaletta. Palkit tuodaan kokonaisina ja ne ovat keskenään eri kokoisia. Yksi palkki voi painaa jopa 120 tonnia. Sillan tuille tulevat palkit ovat painavampia ja lyhyempiä kuin muut palkit. Perjantaina Uumajan satamaan saapuvassa erässä ovat siltapalkit numeroilla 25-12. Viikon 38 toimituksessa saapuvat loput 25:n siltapalkin erästä.

Työmaalla palkit asemoidaan lanseerauspedille, jossa ne hitsataan yhteen. Palkkeihin kiinnitetään vaijerit, joista ne hydraulitunkkien avulla vedetään Uumajajoen yli. Lanseeraus tehdään viidessä erillisessä vaiheessa. Ensimmäisessä palkissa on työntönokka, jonka avulla palkki nousee kevyemmin välituille. Lanseerauspedille siltaa voidaan kasata 170 metrin matkalta. Käytännön työvaiheet etenevät siten, että ensimmäinen jakso työnnetään ensimmäiselle tuelle, jonka jälkeen lanseerauspedillä hitsataan seuraavat palkit yhteen ja tämän jälkeen siltapalkit työnnetään taas seuraavalle tuelle.

GRK:n kannalta uutta tässä lanseerauksessa on se, että apuna käytetään King Pin -rakennetta. King Pin -rakenne muodostuu lähes 40 metriä korkeasta tornista ja sen yli kulkevista jännitysvaijereista, joilla palkiston etupää pidetään oikealla tasolla työnnön ajan.