Infra-alan koulutus yhdisti työnhakijat ja GRK:n

GRK aloitti alkuvuodesta yhteistyössä Työtehoseuran kanssa rekrytointikoulutuksen, johon osallistuneilla oli mahdollisuus kasvaa infrarakentamisen ammattilaiseksi. Koulutus oli menestyksekäs jokaisella mittarilla ja kaikki loppuun asti koulutuksen suorittaneet työllistyivät.

Infra-alan rekrytointikoulutus toteutettiin työvoimakoulutuksena, jonka rahoittajina toimivat ELY-keskus ja GRK Infra Oy, toteuttajana Työtehoseura (TTS Kehitys Oy). Hakijat olivat työttömiä tai työttömyysuhan alaisia hakijoita, yhteensä noin 70 henkilöä eri puolilta Suomea. Koulutukseen valikoitui osallistujaksi 15 henkilöä, joista koulutuksen keskeytti viisi. Keskeytysten syynä oli joko paluu aiempaa työtä vastaaviin tehtäviin tai muu työllistyminen kotipaikan lähelle.

Koulutus kesti yhteensä 90 päivää (15.2. -23.6.2021), josta oppilaitosjakso oli 15.2.–26.3. ja työssäoppimisjakso 29.3.–23.6. välisinä aikoina. Osana koulutuskokonaisuutta olivat muun muassa korttikoulutukset (työturva, tieturva 1, tulityö, vesityö, ensiapu sekä ratatyö), piirustusten tulkinta ja mittaus, maa- ja kiviainekset, kunnallistekniset työt, työkoneiden käyttö- ja turvallisuuskoulutus sekä perämiestyöskentely.

Kukaan loppuun asti koulutuksen suorittaneista ei jäänyt kortistoon vaan kaikille tarjottiin työsopimusta, joten koulutus on erittäin onnistunut niin osallistujien kuin GRK:n kannalta. Valmistuneet työllistyvät monipuolisiin maarakennusalan työtehtäviin GRK:n infratyömaille tasaisesti ympäri Suomea. Pohjoisin työmaa sijaitsee Inarin Raja-Joosepissa ja eteläisimmät pääkaupunkiseudulla.