Ilmalan raitiotieyhteyden rakennustyöt valmistuneet

Kesällä 2020 alkaneet Ilmalan raitiotien infranrakennustyöt ovat valmistuneet. Helsingin kaupungin tilaaman urakan yhteydessä raitiotiekiskojen rakentamisen lisäksi uudistettiin kunnallistekniikkaa sekä rakennettiin uutta katutilaa. HSL aloittaa raitiolinjan 9 liikennöinnin rakennetulla osuudella maanantaina 17. lokakuuta 2022.

Uusittua kunnallistekniikkaa ja turvallisempaa katutilaa

Kaksivuotisen urakan aikana Pasilan ja Ilmalan alueella rakennettiin paljon niin katujen päällä kuin allakin. Pasilankadun ja Kyllikinportin risteykseen asti aiemmin ulottuneita raitiotiekiskoja jatkettiin Pasilankatua, Radiokatua ja Ilmalankujaa pitkin kohti Ilmalantoria, jonne rakennettiin linjan 9 päätepysäkki Ilmalan rautatieaseman lähettyville.

Raitiotien rakentamisen yhteydessä saneerattiin Pasilankadun ja Radiokadun kunnallistekniikkaa, kuten vesiputkia, viemäreitä ja kaapeleita. Samalla katujen pinnat ja rakenteet uusittiin. Kaduilla liikkuminen on nyt aiempaa turvallisempaa, kun käytössä ovat uudet jalkakäytävät ja niistä erotellut yksisuuntaiset pyörätiet.

”Kokonaisuutena urakan rakennustyöt sujuivat hyvin. Kunnallistekniikan uusiminen sekä raitiotiekiskojen ja katujen rakentaminen Pasilankadulla ja Radiokadulla valmistuivat pääosin vuoden 2021 lopulla ja kadut palautettiin liikenteen käyttöön useita kuukausia alkuperäistä urakka-aikataulua edellä”, kertoo GRK:n rakennuspäällikkö Heikki Haavikko.

Ilmalan raitiotien työmaalla käytettiin uusiutuvaa dieseliä, uusiutuvaa polttoöljyä ja tuulivoimalla tuotettua sähköä, joiden avulla vähennettiin hiilidioksidipäästöjä. Työmaalla käytettävien työkoneiden ja kuorma-autojen päästöluokkavaatimusten ansiosta myös ilmanlaatua heikentävät lähipäästöt vähentyivät.

Radiokadulle rakennettiin yksisuuntaiset pyörätiet ja uusi raitio- ja linja-autoliikenteen pysäkki.

Uusi Ilmalantori

Huomattavimman muodonmuutoksen hankkeen myötä koki Ilmalantorin alue, jolta urakan ensimmäisten kuukausien aikana louhittiin pois kalliota noin 6 100 kuutiota. Raitiotien kääntöpaikan vaatiman tilan mahdollistamiseksi alueelle rakennettiin muun muassa yli 15 metriä korkeita kallioon ankkuroituja tukimuureja. Täysin yllätyksittä Ilmalantoria ei päästy rakentamaan. Haasteita Ilmalantorin alueen rakentamisessa aiheuttivat rikkonainen kallio ja kallioruhje, minkä vuoksi suunnitelmiin ja aikatauluihin tuli muutoksia urakan aikana.

Ilmalantori on kokonaisuudessaan lähes puolen hehtaarin kokoinen. Torin pintamateriaalina ovat punaiset ja mustat kivet, joista muodostuu koko torin kattava raidallinen kokonaisuus. Rakentaminen Ilmalantorin ympärillä jatkuu edelleen, sillä torin ympärille rakennetaan parhaillaankin toimistorakennusta.

Rakennamme raitiotietä Pasilassa jatkossakin

Raitioteiden rakentaminen Pasilassa jatkuu tulevinakin vuosina. GRK on mukana Kalasatamasta Pasilaan -hankkeessa, jossa rakennetaan Kalasataman ja Pasilan välille raitiotie. Urakkaan sisältyy myös paljon katualueiden, jalankulun ja pyöräilyn reittien sekä kunnallistekniikan uusimista. Hankkeen Pasilan työmaalohkon rakennustyöt alkoivat kesällä 2021 ja ensimmäiset raitiotieosuudet valmistuivat kesän 2022 aikana. Kokonaisuudessaan hankkeen on määrä valmistua syksyllä 2024, jolloin Kalasatamasta Pasilaan kulkeva raitiolinja 13 aloittaa liikennöinnin.

Lisätiedot
Heikki Haavikko, rakennuspäällikkö, GRK Suomi Oy, 050 364 0316, heikki.haavikko@grk.fi