GRK:n historia – nopeaa kasvua

Nopeaa kasvua ja laajentumista uusille toimialueille.

Kallion perheen vuonna 1983 perustama Graniittirakennus Kallio Oy (GRK) keskittyi toimintansa alkupuolella kiinteistöjen omistamiseen ja rakennuttamiseen.  Vuonna 2007 toimintaa laajennettiin infrarakentamiseen ja samalla rakentamisesta tuli GRK:n päätoimiala.

GRK:n varsinainen kasvu alkoi vuonna 2010, kun yhtiön palveluksessa aloitti 21 uutta, Niska & Nyyssönen Oy:stä siirtynyttä, osakasta. GRK on ollut ja on yhä pääosin yhtiön päivittäisessä toiminnassa mukana olevien työntekijöiden omistama yhtiö.

Siitä lähtien GRK on kasvanut nopeasti ja kannattavasti. Pääosa kasvusta on tullut orgaanisesti. Kasvua on haettu sekä olemassa olevien että uusien toimialojen kautta, maantieteelliset rajat ylittäen.

Samalla yhtiöön tuli mukaan uusia henkilöomistajia kasvua vauhdittamaan ja jatkuvuutta varmistamaan. Uudetkin henkilöomistajat ovat mukana päivittäisessä tuotannossa.

GRK on ollut todellinen kasvutarina. Vuonna 2010 liikevaihto oli 10 miljoonaa euroa, vuonna 2022 jo 450 miljoonaa euroa.

GRK laajentaa rataliiketoimintaan

Rataliiketoimintaan siirryttiin perustamalla yhdessä GoTrack OÜ:n kanssa Nordic Trackpartners Oy.

Syksyllä 2017 ostettiin Eltelin Suomen rataliiketoiminta, joka jatkui helmikuusta 2018 Winco Oy:n nimellä. Kauppa toi merkittävän lisän Winco Oy:n palvelutarjontaan.

Hankittu liiketoiminta piti sisällään rautatie, metro- ja raitiotiet, sähkö- ja turvalaitejärjestelmien asennuksen sekä kunnossapidon ja suunnittelun. 

Kaupan mukana siirtyy vanhoina työntekijöinä noin 120 toimihenkilöä ja työntekijää sekä merkittävä rautatiesähköistykseen liittyvä kalustoa.

Vuoden 2018 lokakuussa Winco Oy laajentaa palvelutarjontaansa ostamalla Sonkajärveläisen Komsor Oy:n liiketoiminnan, jolloin palvelutarjonta laajeni ratojen päällysrakennetöiden osaamiseen ja kalustoon sekä rautatievaihteiden kokonaisosaamiseen.

Vuonna 2022 henkilöstön määrä ylitti ensimmäisen kerran tuhannen henkilön rajan.

Yhtiörakenteen muutos selkiytti toimintaa

GRK aloitti syksyllä 2022 yhtiörakenteen muutoksen, jonka tavoitteena oli aiempaa selkeämpi rakenne.

Tarkoituksena oli, että muutoksen jälkeen GRK-konserni koostuu emoyhtiö GRK Infra Oyj:n lisäksi kolmesta maayhtiöstä Suomessa, Ruotsissa ja Virossa. Uusi yhtiörakenne tuli toimintaan vuoden 2023 alkupuolella.

Suomen operatiivinen liiketoiminta keskitettiin yhteen maayhtiöön GRK Suomi Oy:öön, jonka palveluihin kuuluvat taito- ja väylärakentaminen sekä päällystys, ratasuunnittelu ja -rakentaminen sekä ratojen kunnossapito ja ympäristöliiketoiminta.

Virossa yhtiön nimi muutettiin GRK Infra AS:stä ja GRK Eesti AS:ksi. Ruotsissa GRK Infra AB ja GRK Rail AB fuusioitiin. Yhtiön nimi muutettiin GRK Sverige AB:ksi.

Ympäristöliiketoimina tukee infran rakentamista, biotuoteliiketoiminta jälleen uusi tukijalka

GRK on laajentanut toimintaansa vuosien varrella myös kiertotalous- ja ympäristöliiketoimintaan rekrytoimalla alan nykyisiä ja tulevia huippuosaajia.

Vuoden 2022 syksyllä GRK ilmoitti investoivansa voimakkaasti ympäristöliiketoiminnan kasvuun lisäämällä kiertotalouskeskuksia sekä investoimalla biohiilen ja pellettien tuotantoon. Samalla investoidaan myös erilaisten jätemateriaalien käyttöön raaka-aineina ympäristöteknologiassa. 
Suomen lisäksi kiertotalouskeskuksia ja biohiilen- ja pelletintuotantoa laajennetaan myös Viroon ja Ruotsiin.

Historia pähkinänkuoressa