Helsingin Verkkosaaren pohjoisosan jättiurakka GRK:lle

Kalasataman rakentaminen on yksi suurimpia rakennettavia alueita Helsingissä, ja rakennustyöt alueella jatkuvat 2040-luvulle saakka. Osana Kalasataman kokonaishanketta Verkkosaaren pohjoisosaan rakennetaan asuinalue noin 3 600 asukkaalle, iso päiväkoti sekä pienvenesatama. Helsingin kaupunki on valinnut Verkkosaaren pohjoisosan esirakentamisen toteuttajaksi GRK Infra Oy:n. Urakka toteutetaan vuosien 2019-2023 välisenä aikana. Sopimuksen arvo on 72,5 miljoonaa euroa.

Verkkosaaren pohjoisosan rakentaminen on suurin yksittäinen urakka GRK Infra Oy:n historiassa.  ”Hankkeesta tekee erityisen kiinnostavan töiden monipuolisuuden lisäksi se, että urakka osaltaan mahdollistaa Kalasataman alueen kehittämisen asuin- ja toimitilakäyttöön. Kalasataman alue on tärkeässä roolissa Helsingin merellisen kantakaupungin kehittymisessä.”toteaa GRK Infra Oy:n toimitusjohtaja Teemu Lantto.

Kyseessä on kokonaisurakka, jossa GRK toimii pääurakoitsijan asemassa olevana päätoteuttajana. Verkkosaaren pohjoisosan esirakentaminen sisältää laajamittaisia kaivu-, louhinta- ja täyttötöitä, Verkkosaaren altaan kunnostustyöt, rantamuurin rakentamisen sekä johto- ja laitesiirtoja. Hanke sisältää lisäksi viimeistelytöitä tukkutorilla, vähäisen määrän ruoppaustöitä Kalasataman eteläosassa sekä veneväylän siirron.

Alueen osittain pilaantuneen maaperän kaivua ohjaa ja valvoo rakennuttajan ympäristötekninen valvoja. Kunnostustavoite kattaa koko 13 hehtaarin urakka-alueen ja poistettavien pilaantuneiden maiden osuus on noin 250 000 kuutiota. Työt käynnistyvät heti pilaantuneen maan kunnostuksen ja 650 metrin pituisen työsillan rakentamisen osalta.

Monipuolinen ja laaja hanke vaatii eri toimijoiden saumatonta yhteistyötä. Urakka-aluetta sivuavat myös alueen välittömässä läheisyydessä toimivat talonrakentajat, joiden töiden kanssa urakalla on yhteensovittamisvelvoite. Rakentajien lisäksi alueella toimiessa tulee huomioida siellä jo asuvat sekä tulevat uudet asukkaat.

Lisätietoja:
GRK Infra Oy, toimitusjohtaja Teemu Lantto, teemu.lantto@grk.fi, puh. +358 40 772 7271
GRK Infra Oy, työpäällikkö Roope Korpela, roope.korpela@grk.fi, puh. +358 50 447 2914