Helsingin Verkkosaaren esirakentamisurakka valmistui etuajassa

Lokakuussa 2019 alkanut Helsingin Verkkosaaren pohjoisosan esirakentamisen jättiurakka on valmistunut noin vuoden aikataulustaan edellä. Alkuperäistä urakka-aikaa olisi ollut jäljellä vielä lokakuulle 2022, mutta työt saatiin valmiiksi marraskuun aikana.

Urakka onnistui kokonaisuudessaan erinomaisesti. GRK pystyi alihankkijoidensa, suunnittelijoiden sekä rakennuttajan kanssa viemään urakan maaliin lähes päivän tarkkuudella tarjousvaiheessa määritetyn valmistumisajankohdan mukaisesti. Työhön omistautumisesta kertoo paljon myös, että hanke luovutettiin tilaajalle nollavirhetyönä. Urakka oli kaikille osapuolille merkittävä niin kokonsa kuin vaativuutensa puolesta. Toki muuttujiakin oli isossa urakassa paljon matkassa.

”Luovutukset, jotka saadaan tehtyä ilman minkäänlaista puutelistaa, ovat erittäin harvinaisia rakennusmaailmassa pienissäkin urakoissa puhumattakaan tämän kokoluokan projektista. Verkkosaaren urakassa oli lisämausteena vielä se, että laadunhallintaa ja dokumentaation tekemistä pilotoitiin omistajalle luodulla uudella ylläpitomallilla. Ylläpitomalliin sisältyi paikkatietoon pohjautunut laatuaineisto” kertoo hankkeesta vastannut GRK:n työpäällikkö Roope Korpela.

Kalasataman pohjoisosassa sijaitsevan Verkkosaaren alueen esirakentamisurakka sisälsi kaiken tulevan asuinalueen tarvitseman kunnallistekniikan rakentamisen. Urakassa rakennettiin seitsemän kokonaan uutta katua viimeistelyvalmiiksi sekä Neulansilmä-niminen katuaukio.

Urakkaan sisältyi mittavia kaivu- ja täyttötöitä sekä jonkin verran louhintatöitä mm. uuden kanavan ja pumppaamoiden alueilla. Esirakentamisessa puhdistettiin maaperä koko urakan 13 hehtaarin alueelta. Poistettavien pilaantuneiden maiden osuus oli yhteensä noin 220 000 kuutiometriä. Urakkaan kuului myös Verkkosaaren altaan kunnostustyöt, 700 metrisen rantamuurin rakentaminen sekä johto- ja laitesiirtoja. Lisäksi hankkeessa tehtiin viimeistelytöitä tukkutorilla ja merenpohjan ruoppaustöitä Kalasataman eteläosassa sekä siirrettiin veneväylää.

Verkkosaaren alueelle on suunniteltu rakennettavan koteja noin 3 600 asukkaalle. Urakassa tehdyt merenpohjan ruoppaustyöt valmistelivat rakennuspaikan Verkkosaareen kaavoitettuja kelluvia rakennuksia varten.

Helsingin kaupungin tilaaman Verkkosaaren pohjoisosan esirakennuttamisurakan kokonaisarvo oli 76,3 miljoonaa euroa.