Hailuodon pengertie

Hailuodon kiinteän yhteyden rakennustyöt käynnistyvät

Hailuodon kiinteä yhteys -allianssihankkeen toteutusvaiheen sopimus on allekirjoitettu. Yhteyden rakentaminen käynnistyy ensi viikolla. Hankkeen arvo on noin 105,4 miljoonaa euroa, josta GRK:n osuus on noin 90 prosenttia.

Hailuodon kiinteä yhteys -hankkeen toteutusvaiheen sopimus allekirjoitettiin maanantaina 29. huhtikuuta. Sopimuksen myötä hankkeen kehitysvaihe päättyy ja rakennustyöt alkavat.

Hanke toteutetaan allianssimallilla. Kumppanuuteen perustuvassa allianssissa hankkeen eri osapuolet muodostavat yhteisen projektiorganisaation. Hailuodon kiinteä yhteys -allianssiin kuuluvat Väylävirasto, GRK Suomi Oy rakentajana sekä AFRY Finland Oy ja A-Insinöörit Suunnittelu Oy suunnittelijoina. Allianssissa kaikkiin kysymyksiin haetaan yksimielinen päätös eri osapuolten kesken. Myös riskit ja hyödyt jaetaan kaikkien osapuolten kesken ennalta sovitussa suhteessa. Allianssisopimuksen arvo on noin 105,4 miljoonaa euroa, mikä sisältää kehitys- ja toteutusvaiheen.

Hailuodon kiinteä yhteys -allianssi muodostettiin keväällä 2022, mistä lähtien hankkeessa on eletty kehitysvaihetta. Kehitysvaiheessa on laadittu kiinteän yhteyden rakentamissuunnitelmia ja valmisteltu hankkeen toteutusta.

”Yhteistyö allianssin eri osapuolten kesken on sujunut erinomaisesti kuluneiden kahden vuoden ajan, ja pääsemme aloittamaan rakennustyöt hyvistä lähtökohdista,” projektipäällikkö Terhi Honkarinta Väylävirastosta luonnehtii.

Hankkeen vesilupa sai lainvoiman tammikuussa 2024. Yhteyden mantereen puoleisessa päässä Riutunkarissa on huhtikuussa aloitettu valmistelevia töitä ja tehty liikennejärjestelyjä.

”Kiinteän yhteyden rakennustyöt alkavat ensi viikolla yhteyden molemmissa päissä penkereiden rakentamisella jäätilanteen salliessa. Riutun sillan rakentamistyöt käynnistyvät tulevana kesänä, kun työpenger on edennyt kohti ulappaa. Huikun sillan työsillan rakentaminen alkaa työlautalta käsin jäiden lähdettyä ja työnaikaisen sataman valmistuttua,” allianssin projektipäällikkö Timo Takala GRK Suomi Oy:stä kertoo.

Yhteyden rakentaminen vie kokonaisuudessaan noin kaksi ja puoli vuotta. Tavoitteena on, että Hailuodon kiinteä yhteys on käytössä loppuvuodesta 2026.

Kahdeksassa minuutissa Hailuotoon

Uusi, lauttayhteyden korvaava tie mantereelta Hailuotoon parantaa sekä henkilö- että tavaraliikenteen yhteyksiä. Yhteys sujuvoittaa arkea, kun kulku saarella on avoinna ympäri vuorokauden. Kun projekti on valmis, Hailuotoon pääsee kahdeksassa minuutissa.

GRK toimii projektissa rakentajana. Kyseessä on merkittävä infrahanke, jossa rakennetaan muun muassa kaksi Suomen suurimpien joukkoon kuuluvaa siltaa.

Rakennettavan yhteyden pituus on noin 8,4 kilometriä, joka sisältää 6,9 kilometrin mittaisen maapengertien ja Huikun sekä Riutun sillat. Huikun silta on valmistuessaan 767 metriä, Riutun silta puolestaan 747 metriä.

Pengertiehen käytetään yhteensä yli 2 miljoonaa tonnia kivilouhetta ja -mursketta, terästä noin 8 miljoonaa kiloa ja betonia yhteensä 20 000 m3.

Timo Takalan mukaan kiinteän yhteyden ensimmäiset rakennustyöt alkoivat jo huhtikuussa, jolloin toteutettiin työaikainen satama, erilaiset liittymät ja työmaatoimistot.

Varsinainen rakentaminen alkaa toukokuussa. Ensin aloitetaan louheen ajo pengertiehen kahdesta suunnasta, sen jälkeen aloitetaan siltojen perustustyöt. Kaikki rakentamiseen liittyvä liikenne pyritään hoitamaan normaalin lauttaliikenteen häiriintymättä.

”Hanke toteutetaan luontoarvoja kunnioittaen. Rakennustöissä pyritään käyttämään sellaisia menetelmiä, joista aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa vesistölle”, Takala kertoo.

Hankkeen aikana toteutetaan tarkkaa ympäristöseurantaa, jossa seurataan mm. vedenlaatua, mahdollista samentumaa, pohjaelämiä, kalataloutta, linnustoa ja eroosiota. Seuranta on aloitettu jo ennen rakentamisen aloitusta ja se jatkuu vuoteen 2031 saakka.

Hanke verkossa:
vayla.fi/hailuoto
facebook.com/hailuotokiintea
twitter.com/Hailuotokiintea

Hankkeen kuvia Flickr-kuvapalvelussa:
flickr.com/photos/vaylafi/albums/72157718823411711/

Hailuodon kiinteä yhteys
Hailuotoon rakennetaan nykyisen lauttayhteyden korvaava kiinteä maantieyhteys Oulun Riutunkarin ja Hailuodon Huikun välille. Noin 8,4 km pitkä kiinteä yhteys sisältää pengertieosuuden ja Huikun ja Riutun pitkät sillat. Kiinteällä yhteydellä parannetaan Hailuodon valtakunnallista ja seudullista saavutettavuutta. Yhteys mahdollistaa entistä sujuvammat yhteydet Hailuotoon suuntautuvalle henkilö- ja tavaraliikenteelle sekä paikalliselle elinkeinotoiminnalle ja laajentaa Hailuodon työssäkäyntialuetta.