GRK:n vuosi- ja vastuullisuuskertomus 2021 julkaistu

GRK on julkaissut vuosi- ja vastuullisuuskertomuksensa vuodelta 2021.

Kertomus sisältää muun muassa tärkeimmät avainluvut, vuoden kohokohdat, toimitusjohtajan katsauksen, liiketoiminnan kuvauksen, arvonluontimallin sekä GRK:n strategian. Kertomuksessa on tietoa konsernin vastuullisuudesta, ja sen tavoitteista ja tuloksista. Kunnianhimoisena tavoitteenamme on, että oma toimintamme on hiilineutraalia 2030 mennessä. Kertomuksessa esitellään konkreettisia toimenpiteitä, joiden avulla tavoitetta kohti edetään.

Ohessa nostoja kertomuksesta

  • GRK:n vahva kehitys jatkui vuoden 2021 aikana. Liikevaihto kasvoi yli 11 prosenttia historialliseen ennätykseensä eli 430,6 miljoonaan euroon.
  • Kasvu jatkui edelleen kannattavasti. Oikaistu liikevoitto ja oikaistu liikevoittomarginaali säilyivät hyvällä tasolla.
  • Toimintaympäristön suurimmat haasteet tulivat voimakkaasta kustannusten noususta.
  • GRK:n henkilöstön tyytyväisyys sekä asiakastyytyväisyys olivat erinomaisella tasolla.
  • Tapaturmataajuudessa oli myönteistä kehitystä: GRK:n omien työntekijöiden osalta tapaturmataajuus oli 7,9 ja yhteistyökumppanit mukaan luettuna 9,2.
  • Infran hiilidioksidipäästöt johtuvat pääosin rakentamiseen käytetyistä materiaaleista ja polttoaineista. GRK on tehnyt käytännön tekoja omien Scope 1 ja 2 -hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Niiden seurauksena Suomen yhtiöiden oman toiminnan hiilijalanjälki pieneni jopa 13 prosenttia*.
  • GRK otti ensimmäisenä rakennusalan yrityksenä käyttöönsä vuoden 2021 alussa Neste My Uusiutuvan Polttoöljyn rakennustyömaillaan Suomessa. GRK käyttää ajoneuvoissaan ja työmaakalustossaan Nesteen tarjoamia vähäpäästöisiä ratkaisuja.
  • GRK:n Suomen yhtiöiden polttoainekulutus oli vuonna 2021 yhteensä yli 5 miljoonaa litraa, josta uusiutuvia polttoaineita käytettiin lähes miljoona litraa. 
  • GRK on luonut vuonna 2021 omien päästöjen määrittämiseen soveltuvan päästölaskennan työkalun.
  • GRK kasvatti vuoden 2021 aikana entisestään uusiomateriaalien käyttöä.

*Oman toiminnan hiilijalanjälki kattaa kasvihuonekaasu (GHG) protokollan mukaiset Scope 1 ja 2 -päästöt.