GRK:n vuoden 2023 vuosi- ja vastuullisuuskertomus on julkaistu

GRK:n vuosi- ja vastuullisuuskertomus vuodelta 2023  on julkaistu.

Kertomus sisältää muun muassa tärkeimmät avainluvut, vuoden kohokohdat, toimitusjohtajan katsauksen, arvonluontimallin sekä GRK:n strategian. Kertomuksessa on tietoa konsernin vastuullisuudesta, ja sen tavoitteista ja tuloksista. Tavoitteenamme on, että oma toimintamme on hiilineutraalia 2030 mennessä. Kertomuksessa esitellään konkreettisia toimenpiteitä, joiden avulla tavoitetta kohti on edetty vuonna 2023.

Raportti löytyy verkkosivuiltamme:

https://www.grk.fi/raportit-ja-esitykset/


Ohessa nostoja vuodesta 2023:

  • Liikevaihto kasvoi uuteen ennätykseensä, noin 21 prosenttia 546,2 (450,5) miljoonaan euroon. Kasvu jatkui edelleen kannattavasti.
  • GRK:n strategiassa korostuu yritysvastuu: tavoitteenamme on olla kestävän infrarakentamisen edelläkävijä, jonka oma toiminta on hiilineutraalia vuoteen 2030 mennessä. Olemme vähentäneet työmaidemme omia päästöjä esimerkiksi käyttämällä biopolttoaineita ja sähköistämällä kalustoa. Näillä toimenpiteillä olemme saaneet pienennettyä liikevaihdon kasvun huomioivaa hiili-intensiteettiämme. Hiili-intensiteettimme oli 29,9 tCO2/M€, mikä on merkittävästi pienempi kuin vuonna 2022 (40,8 tCO2/M€).
  • Vuonna 2023 GRK:ssa käytettiin uusiutuvia polttoaineita noin 950 000 (900 000) litraa. Uusiutuvien polttoaineiden osuus kokonaiskäytöstämme oli noin 17 prosenttia.
  • GRK:n hiilijalanjälki oli 16 332 (18 360*) CO2-ekvivalenttitonnia.
  • Henkilöstön tyytyväisyys parani eNPS-mittauksen perusteella sen ollessa 29 (23).
  • Työturvallisuudessa otettiin takapakkia. Yhtenä mittarina pidetään tapaturmataajuutta, joka kuvaa sairauslomaa aiheuttavien tapaturmien määrää miljoonaa työtuntia kohden.  Tapaturmataajuus oli konsernissa 13,1 (11,6).
  • GRK uudisti arvojaan, ja niissä näkyy aiempaa vahvemmin yhteistyö ja vastuullisuus. Uudessa strategiassa on kirjattu myös uusi tavoite: sitoutuminen tieteeseen pohjautuvaan Science Based Targets initiative (SBTi) -ilmastotavoitteeseen.
  • Asiakkaiden tyytyväisyys pysyi erinomaisella tasolla. Rakennamme laadukkaasti, joten asiakastyytyväisyys oli 4,3/5.
  • Vuonna 2023 teimme olennaisuusanalyysin ja sen perusteella meille nousi esiin viisi vastuullisuusteemaa.
  • GRK:n nettovaikutukset on määritetty Uprightin mallin kautta. Tämä lähestymistapa kertoo, millaista arvoa luomme ja millaisia resursseja käytämme. Malli ottaa huomioon maailmanlaajuisia vaikutuksia ja on vertailukelpoinen yritysten kesken. GRK:n nettovaikuttavuus on + 3 %.  GRK vaikuttaa joka päivä lukuisten ihmisten arkeen rakentamansa infran kautta.

*Vuoden 2022 vertailulukua on tarkennettu laskennan yhteydessä. Aiemmin raportoitu hiilijalanjälki oli 14 367 CO2-ekvivalenttitonnia. Vertailuluvun täsmentäminen johtuu nestekaasun käyttömäärää koskevasta korjauksesta.