GRK:n urakka Ruotissa. Tie.

GRK:n tulostiedote tammi-joulukuu 2022: Liikevaihto kasvoi, tilauskanta säilyi hyvällä tasolla ja tuloksessa saavutettiin torjuntavoitto

Tammi-joulukuu 2022 lyhyesti:

• Liikevaihto kasvoi 4,6 prosenttia 450,5 (430,6) miljoonaan euroon.
• Oikaistu käyttökate oli 26,3 (34,0) miljoonaa euroa, eli 5,8 (7,9) prosenttia liikevaihdosta.
• Käyttökate oli 24,4 (32,6) miljoonaa euroa, eli 5,4 (7,6) prosenttia liikevaihdosta.
• Oikaistu liikevoitto oli 13,7 (22,6) miljoonaa euroa, eli 3,0 (5,3) prosenttia liikevaihdosta.
• Liikevoitto oli 11,4 (20,7) miljoonaa euroa, eli 2,5 (4,8) prosenttia liikevaihdosta.
• Omavaraisuusaste oli 41,9 (43,6) prosenttia.
• Oman pääoman tuotto oli 9,0 (21,9) prosenttia.
• Tilauskanta oli 381,0 (381,6) miljoonaa euroa.

Keskeiset tapahtumat vuonna 2022:

• GRK valittiin toteuttamaan useita merkittäviä hankkeita, kuten Lounais-Suomen radan ja turvalaitteiden kunnossapidon allianssiurakassa, Aurajoen ylittävän ratasillan uusimisen, Kouvola–Kotka–Hamina-rataosuuden neljä eri urakkaa sekä Hailuodon kiinteän maantieyhteyden.

• GRK uudisti organisaatiotaan ja toimintamalliaan. Tavoitteena oli aiempaa selkeämpi rakenne, jossa GRK-konserni koostuu emoyhtiö GRK Infra Oyj:n lisäksi maayhtiöistä Suomessa, Ruotsissa ja Virossa. Merkittävimmät muutokset tehtiin vuonna 2022, ja uusi yhtiörakenne oli toiminnassa vuoden 2023 alussa.

• Kesällä 2022 GRK:n henkilöstömäärä ylitti ensimmäisen kerran tuhannen henkilön rajan. Keskimäärin konsernissa työskenteli 946 (888 vuonna 2021) henkilöä.

• GRK:n strategiassa korostuu yritysvastuu: tavoitteenamme on olla kestävän infrarakentamisen edelläkävijä, jonka oma toiminta on hiilineutraalia vuoteen 2030 mennessä. GRK:n hiilijalanjälkeä onnistuttiin vuonna 2022 pienentämään hieman toiminnan volyymin kasvusta huolimatta. GRK mittasi myös ensimmäisen kerran hiilikädenjälkensä.

• GRK pääsi kansainvälisen World Sustainability Awards 2022 -vastuullisuuskilpailun finalistien joukkoon. GRK oli mukana päästövähennystä koskevassa kilpailusarjassa.

• Katsauskauden jälkeen GRK on saanut urakoita Ruotsista, Suomesta ja Virosta lähes 300 miljoonan euron edestä. Näiden joukkoon sisältyy GRK:n historian suurin urakka: H2 Green Steel valitsi GRK Infra AB:n toteuttamaan uuden vety- ja terästehtaansa pohja- ja maarakennustyöt Ruotsissa. Urakan arvo on yli 2 miljardia kruunua. Lisäksi GRK valittiin helmikuussa toteuttamaan Viron rautateiden sähköistämistä. Hankkeen arvo lähes 80 miljoonaa euroa.

Toimitusjohtajan katsaus

Liikevaihtomme jatkoi kasvuaan vuonna 2022 nousten 4,6 prosenttia 450,5 (430,6) miljoonaan euroon. Varsinainen liikevaihdon kasvuloikka tehtiin Ruotsissa ja Virossa, joissa molemmissa liikevaihto kasvoi yli 20 prosenttia.

Suomessa liikevaihto säilyi samalla tasolla kuin vuonna 2021. Positiivista kehitystä tapahtui ennen kaikkea rataliiketoiminnassa, jossa meillä oli entistä vahvempi työkanta etenkin sähköistys- ja turvalaiteprojekteissa. Aloitimme huhtikuussa Lounais-Suomen rataverkon kunnossapidon, joten olemme pystyneet kasvattamaan jatkuvan liiketoiminnan osuutta.

Tuloskehitystämme voi kuvata kaksijakoiseksi. Onnistuimme kasvattamaan liikevaihtoamme, mutta Venäjän aloittaman hyökkäyssodan vaikutukset heikensivät kannattavuuttamme. Sota ja pakotteet aiheuttivat voimakkaan materiaalien ja energian hintojen nousun sekä materiaalien saatavuusongelmia erityisesti vuoden 2022 alkupuolella. Ryhdyimme heti toimenpiteisiin kustannusten vähentämiseksi, materiaalihintojen lukitsemiseksi ja prosessien tehostamiseksi. Neuvottelimme myös asiakkaidemme kanssa kompensaatioista. Negatiiviset vaikutukset näkyivät etenkin Viron pitkäkestoisissa hankkeissa ja Suomen päällystysliiketoiminnan projektikatteissa. Vuoden toisella neljänneksellä alkaneissa projekteissa onnistuimme siirtämään kustannusnousun sopimushintoihin.

Tehdyt toimenpiteet auttoivat meitä saavuttamaan tyydyttävän tuloksen. Konsernin liikevoitto laski 11,4 (20,7) miljoonaan euroon ja oikaistu liikevoitto 13,7 (22,6) miljoonaan euroon. Tässä erittäin poikkeuksellisessa tilanteessa kuvailisin tuloskehitystä torjuntavoitoksi. Vakavaraisuus ja maksuvalmius säilyivät edelleen erinomaisella tasolla, ja jatkoimme investointeja. Vuonna 2022 nettoinvestoinnit olivat 21,8 (21,7) miljoonaa euroa, kohdistuen merkittäviltä osin asfaltointikalustoon, rataliiketoimintaan sekä ympäristöliiketoimintaan.

Tilauskanta on säilynyt hyvällä tasolla 381,0 (381,6) miljoonassa eurossa. Vaikeasta markkinaympäristöstä huolimatta olemme onnistuneet saamaan useita merkittäviä hankkeita. Yksi niistä on Hailuodon kiinteä maantieyhteys, jonka kokonaiskustannusarvio on jopa 96 miljoonaa euroa. Toteutuessaan hanke kasvattaa tilauskantaamme merkittävästi.

Vuoden 2022 aikana päivitimme strategiaamme vastaamaan nopeasti muuttunutta markkinatilannetta. Samassa yhteydessä päivitimme taloudelliset tavoitteet siten, että merkittävän kasvuloikan sijaan tavoitteena on ennen kaikkea kannattavuuden parantaminen. Strategian tahtotilana on, että vuonna 2025 GRK on monipuolisin infra-alan toimija. Haemme kasvua erityisesti Ruotsista sekä ympäristöliiketoiminnassa, jossa tavoitteenamme vuoteen 2025 mennessä on noin 20 miljoonan euron investoinnit useisiin biohiililaitoksiin.

Katsauskauden jälkeen olemme kertoneet historiallisen suurista uusista hankkeista, joita on kertynyt alkuvuodesta jo lähes 300 miljoonan euron edestä. Näiden joukkoon kuuluvat ruotsalaisen H2 Green Steel vety- ja terästehtaan pohja- ja maarakennustyöt, Aegvidusta Tarttoon kulkevan rataosuuden sähköistämistä Virossa ja pyöräilybaanahanke Vaasassa, jossa rakennamme 50 kilometrin pyöräilybaanat sekä muita oheispalveluita. Nämä hankkeet kuvaavat hyvin, miten monipuolinen infrarakentaja olemme.

Lähdemme vuoteen hyvistä asemista siitä huolimatta, että inflaatio ja geopoliittinen tilanne vaikuttavat edelleen sekä meihin että asiakkaisiimme.

Haluan vielä lopuksi kiittää sekä henkilökuntaamme että asiakkaitamme tänä poikkeuksellisena vuonna. Tästäkin selvisimme hyvin, yhteistyöllä.

Juha Toimela
Toimitusjohtaja, GRK Infra Oyj