GRK:lle kaksi uutta hanketta Ruotsissa

GRK Infra AB on valittu toteuttamaan kaksi Pohjois-Ruotsin hanketta, joiden yhteisarvo on noin 15,9 miljoonaa euroa (noin 163,3 miljoonaa ruotsin kruunua). Hankkeiden tilaajana on Ruotsin Liikennevirasto, Trafikverket.

Uusissa projekteissa GRK kunnostaa 867-tietä Talisten ja Vuostokankaan välillä Pohjois-Ruotsissa sekä rakentaa raskaan liikenteen tarkastuspisteen E4-tielle Sävariin Uumajan läheisyyteen.

”Voitetut projektit sopivat erittäin hyvin meille, sillä ydinosaamiseemme kuuluvat monipuolisten infrarakennushankkeiden toteutus ja projektinjohto. Nämä urakat ovat hyvä osoitus GRK:n kasvustrategiasta. Tavoittelemme seuraavien vuosien aikana merkittävää liikevaihdon kasvua erityisesti Ruotsin markkinoilla”, GRK Infra AB:n toimitusjohtaja Mika Mäenpää kertoo.

Pohjoisen Ruotsin tieyhteyden kunnostaminen parantaa liikenteen sujuvuutta

Talisten ja Vuostokankaan välinen 39 kilometrin pituinen tiehanke käynnistyy vuoden 2022 alussa ja urakan on määrä valmistua kokonaisuudessaan syksyyn 2024 mennessä. Tien 867 urakkaan kuuluvalla tieosuudella on laajoja kantavuusvaurioita ja pinnoite on huonossa kunnossa. Liikenteen sujuvuutta on tarvetta parantaa.

”Kunnostettava tie on kapea ja urakka-alue pitkä. Tämä asettaa suuria vaatimuksia logistiikan suunnittelulle. Kunnostettavalta tieosuudelta leikataan maata noin 250 000 kuutiota ja toimitamme paikalle yli 400 000 tonnia uutta mursketta. Yhteensä tieosuudelle asennetaan noin 3 000 metriä uusia tierumpuja ja asfaltoidaan noin 240 000 neliötä uutta tienpintaa. Tien kunnostaminen työllistää parin vuoden aikana noin 50 henkilöä”, Mäenpää kuvailee urakan mittasuhteita.

Uusi raskaan liikenteen tarkastuspiste Sävariin

Tiehankkeen lisäksi GRK on valittu rakentamaan viranomaiskäyttöön tarkoitettu uusi tarkastuspiste E4-tielle Sävariin noin 20 kilometriä Uumajasta pohjoiseen. Rakennustyöt aloitetaan alkukevään aikana ja projektin on määrä valmistua tämän vuoden lokakuussa.

Trafikverket rakennuttaa Ruotsiin useita raskaan liikenteen valvontaan tarkoitettuja pisteitä poliisin käyttöön. Valvontapisteillä pystytään tarkistamaan, että liikenteessä olevat raskaat ajoneuvot noudattavat EU-direktiivejä ja Ruotsin liikenneviraston määräyksiä. Tarkastuspisteet parantavat tieturvallisuutta ja vähentävät liikenteen ympäristövaikutuksia.

Sävarin tarkastuspisteelle GRK rakentaa toimistorakennuksen lisäksi tarkastuskäyttöön tarkoitettuja rakennuksia, joissa pystytään testaamaan kuorma- ja linja-autojen jarrujärjestelmiä sekä tarkistamaan ajoneuvojen mitoitusta ja painoa. Sopimukseen sisältyy myös sähköisesti toimivien vaihtuvien rajoitusmerkkien ja valvontakameroiden asennus sekä käyttöönotto.

Lisätietoja:
Mika Mäenpää, toimitusjohtaja, GRK Infra AB, +46 73 620 1399, mika.maenpaa@grkinfra.se
Juha Toimela, toimitusjohtaja, GRK Infra Oy, +358 40 594 5473, juha.toimela@grk.fi

Lisätietoja urakoista Trafikverketin verkkosivuilta:
Väg 867, Talinen–Saittarova och Saittarova–Vuostokangas, bärighetsåtgärder
E4, Sävar Nord, ny kontrollplats