GRK:lla Virossa käynnissä urakoita yli 120 miljoonalla

Virossa infrarakentamisen markkinanäkymät ovat positiiviset ja urakoita käynnistetään aktiivisesti. Käynnissä olevien urakoiden lisäksi GRK on saanut useita kiinnostavia uusia sopimuksia. Yhteensä GRK:lla on käynnissä urakoita Virossa yli 120 miljoonalla eurolla.

GRK:lla on käynnissä suuri tienrakennusprojekti uudella Tallinna-Tarto-moottoritiellä. Võõbu-Mäo-urakan osuuden arvo on noin 45 miljoonaa euroa ja se valmistuu vuoden 2022 loppuun mennessä. Myös keväällä 2020 alkaneen Viron ja Venäjän välisen raja-aidan ja huoltotien ensimmäisen osan rakennustyöt (noin 8 miljoonaa euroa) jatkuvat Kaakkois-Virossa. Töiden odotetaan valmistuvan loppuvuodesta 2021. Urakkaan on saatu tänä vuonna jatkotilaus, josta GRK:n osuus on noin 8 miljoonaa euroa. Jatkourakan työt käynnistyvät kesäkuussa. Lisäksi Rakveressa ja Tamsalussa tehdään kolmea pienempää urakkaa yhteisarvoltaan noin 3 miljoonaa euroa. Nämä urakat valmistuvat syksyllä 2021.

Monipuolista tekemistä Tartossa

Kesäkuussa GRK aloittaa Tarton ohitustien viimeisen vaiheen rakentamisen. Valmistuttuaan vuoden 2023 alkupuolella tämä noin 23 miljoonan euron urakka sujuvoittaa Tarton kaupungin ohikulkuliikennettä. Urakka sisältää uusien 2+2 kaistaisten tie- ja liikenneyhteyksien rakentamisen Tallinna–Tartto–Võru–Luhamaa valtatielle Tarton kaupungin sisällä. Lisäksi liikenneympyrä muutetaan eritasoristeykseksi, rakennetaan neljä jalankulkutunnelia, kaksi maasiltaa, uusi kaupunkimoottoritie, uusitaan sadevesiputkia ja katuvalaistusta sekä tehdään paljon katu- ja kunnallistekniikan töitä.

Vilkasta myös rautateillä

Viron rautatieverkon (Eesti Raudtee) turvalaitejärjestelmien uudistamisen toteuttavat yhteistyössä GRK ja Siemens Mobility Oy. Sopimus turvalaitejärjestelmien uudistamisesta kattaa suurimman osan Viron rautatieverkosta. Eesti Raudteen uudistusohjelma on tarkoitus toteuttaa kolmessa vaiheessa. Turvalaitejärjestelmien uudistusohjelma toteutetaan kolmessa vaiheessa vuosina 2020–2027. Sopimus liittyy ensimmäiseen ja toiseen vaiheeseen, ja se luo perustan koko verkon siirtymiselle Euroopan rautatieliikenteen hallintajärjestelmään (ERTMS/ETCS) kolmannessa vaiheessa. Ensimmäisen ja toisen vaiheen toteutus on tarkoitus saada päätökseen vuoden 2024 loppuun mennessä. Toteutus sisältää turvallisuusvaatimukset täyttävien sertifioitujen turvalaitejärjestelmien käyttöönoton, sopimuskauden aikana tarvittavat varaosat sekä käyttöönoton jälkeiset tuki- ja huoltopalvelut viideksi vuodeksi. Hankkeessa on käynnissä suunnitteluvaihe ja rakentaminen käynnistyy vuoden 2022 alkupuoliskolla. Sopimus on arvoltaan GRK:lle noin 35 miljoonaa euroa.

Lisäksi GRK on saanut ensimmäisen sopimuksen rautateiden päällysrakennetöistä Eesti Raudteelta. Projektissa uusitaan kesän 2021 aikana kiskojen kiinnitykset noin 26 kilometrin matkalla rataosilla Auvere-Soldina, Elva-Palupera, Ropka-Nõo, Sangaste-Valga, Põlva-Veriora.