GRK valittiin tekemään Espoon kaupunkiradan sähkörata- ja vahvavirtatyöt, urakan arvo reilut 10 miljoonaa

GRK on valittu toteuttamaan Espoon kaupunkiradan sähkörata- ja vahvavirtatöitä. Urakan arvo on yli 10 miljoonaa euroa. Kaupunkirata-hankkeessa rakennetaan kaksi lisäraidetta Leppävaaran ja Kauklahden välille nykyisten raiteiden lisäksi, jotta lähi- ja kaukoliikenteen junaliikenne sujuvoituu. GRK on valittu toteuttamaan kahta kaupunkiradan urakkaa. 

Espoon kaupunkirata on osa pääkaupunkiseudun joukkoliikennejärjestelmän kehittämistä. Samalla se parantaa Turun suunnan kaukoliikenteen sekä Karjaan, Kirkkonummen ja Espoon lähiliikenteen täsmällisyyttä ja sujuvuutta. Espoon kaupunkirata on myös Helsinki–Turku nopean junayhteyden ensimmäinen vaihe. 

GRK allekirjoitti kaupunkiradan sähkörata- ja vahvavirtatöitä koskevan sopimuksen Väyläviraston kanssa 15.2.2024. Rakennustyöt Espoon kaupunkiradalla alkavat helmikuussa suunnittelulla ja valmistelevilla töillä. Varsinainen rakentaminen alkaa huhtikuussa 2024. Projekti kestää vuoden 2028 alkupuoliskolle saakka.  

GRK:n urakkaan kuuluvat muun muassa sähköradan rakentamistyöt, syöttö- ja paalujohtojen kaapeloinnit, vaihteiden vaihteenlämmitysten ja valaistuksen rakentaminen, sähköradan kaukokäytön muutostyöt sekä radalle käyttöön jäävien ajojohtimien mittaus ja säätö. 

”Rakentaminen Suomessa on hiljentynyt, mutta infrarakentamisen tarve on suuri etenkin kasvukeskuksissa ja raideinvestoinnit etenevät monessa kaupungissa. Olemmekin onnistuneet kasvattamaan rataliiketoiminnan liikevaihtoa ja kannattavuutta vaikeassa markkinatilanteessa. Espoon kaupunkiradan urakat tuovat tärkeän lisän koko GRK-konsernin tilauskantaan, joka oli vuoden 2023 lopussa noin 550 miljoonaa euroa”, rataliiketoiminnan johtaja Mikko Nyhä GRK:lta sanoo.  

”Leppävaaran kaupunkiradan rakennustyöt aloitettiin vuonna 1998 ja hanke valmistui 2001, nyt Espoon kaupunkirata -hankkeen myötä pääkaupunkiseudun joukkoliikennejärjestelmää laajennetaan Kauklahteen asti.  Vuosituhannen vaihteessa Leppävaaran kaupunkiradan sähköistystä rakennettiin erittäin haastavassa ympäristössä ja vilkkaasti liikennöidyllä rataosalla, eikä Espoon kaupunkiradan sähköistysurakka poikkea tästä mitenkään, päinvastoin. GRK:n voittama sähkörata- ja vahvavirtaurakka tulee olemaan erittäin haastava ja vaatii urakoitsijalta hyvää yhteistyötaitoa, resursseja ja osaamista. Töiden yhteensovittaminen muiden urakoiden kesken tulee olemaan avainasemassa, jotta hankkeelle asetetut tavoitteet toteutuvat suunnitellun aikataulun mukaisesti”, sanoo projektipäällikkö Harri Sakki Väylävirastosta.

Sähkörata- ja vahvavirtaurakkaa tehdään koko hankealueella, eli Leppävaaran ja Kauklahden välillä

Nykyisin rataosuus Leppävaaran ja Kauklahden välillä on kaksiraiteinen, joten lähi- ja kaukojunaliikenne käyttävät samoja raiteita. Hankkeen aikana osuudelle rakennetaan kaksi uutta raidetta ja niiden sähköistysjärjestelmät.  Kun hanke on valmis, Leppävaara–Kilo-välin kaksi eteläisintä raidetta on tiheän kaupunkijunaliikenteen käytössä ja kaksi pohjoisinta raidetta on varattu nopeamman lähijunaliikenteen sekä Turun suunnan kaukoliikenteen tarpeisiin. Tämä parantaa lähi- ja kaukoliikenteen sujuvuutta.    

”Työt vaativat välillä junaliikenteen keskeyttämistä. Katkojen aikana teemme töitä erittäin tiiviissä tahdissa. Haluamme kaikin tavoin varmistaa, että liikenne sujuu hankkeen aikana mahdollisimman sujuvasti.” 

Espoon kaupunkirata on laaja hanke, joka on pilkottu alueurakoihin sekä urakoihin, joita tehdään koko rataosuudella. GRK on valittu aiemmin toteuttamaan ensimmäistä ja suurinta alueurakkaa Leppävaaran ja Keran välille. Kyseinen kokonaisuus on arvoltaan noin sata miljoonaa euroa.  Sähkörata- ja vahvavirtaurakkaa tehdään puolestaan koko hankealueella, eli Leppävaaran ja Kauklahden välillä. 

”Tämä on monella tavalla erittäin merkittävä projekti. Kaksi uutta raidetta rakennetaan nykyisten raiteiden lisäksi. Teemme työtä vilkkaasti liikennöidyllä rataosuudella ja tiivisti rakennetussa ympäristössä. Rakentajilta vaaditaan sähköalan ammattipätevyyden lisäksi sähköratarakentamisen ja sähkötöiden tuntemusta rautatieympäristössä sekä ratatyökoneiden kuljettamiseen ja radalla liikkumiseen vaadittavia pätevyyksiä”, Nyhä kertoo. 

Sähkö- ja vahvavirtatyöt vaativat välillä junaliikenteen keskeyttämistä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että hankkeen aikana junaliikenteeseen tulee ennalta sovittuja katkoja. Ensimmäiset junaliikennejärjestelyt suoritetaan toukokuussa 2024.

”Katkojen aikana teemme töitä erittäin tiiviissä tahdissa. Haluamme kaikin tavoin varmistaa, että liikenne sujuu hankkeen aikana mahdollisimman sujuvasti.” 

Lisätietoa Espoon Kaupunkirata -hankkeesta:  
  • Lisäraiteet tuovat sujuvuutta jokapäiväiseen kauko- ja lähiliikenteeseen sekä vähentävät häiriöherkkyyttä koko rantaradan osuudella.  
  • Valtion, Espoon ja Kauniaisten kaupunkien yhteisrahoitteinen hanke.  
  • Hankkeen tilaajana on Väylävirasto.   
  • Kustannusarvio on noin 330 miljoonaa euroa, joka jakautuu puoliksi valtion ja kaupunkien kesken. 

Kuva: Väylävirasto